De Belgische wet controleert het schenken van sterke dranken in drankgelegenheden (met vergunningen). Ook de productie van alcoholhoudende dranken wordt gereglementeerd.

Beteugeling van de dronkenschap

Daarnaast is er de beteugeling van dronkenschap. Er bestaan straffen voor dronkenschap op een openbare plaats, het schenken van alcoholische dranken aan een persoon die kennelijk al dronken is en het doen drinken van een persoon die kennelijk dronken is.

Verkeer

De verkeerswetgeving bepaalt dat rijden (met de wagen, motorfiets, brommer of fiets) vanaf 0,5 promille alcohol in het bloed strafbaar is.

Voor beroepschauffeurs (bestuurders van vrachtwagens, bussen, taxi's, ambulances, …) is de wet strenger. Zij moeten zich houden aan een limiet van 0,2 promille. Dat betekent dat deze chauffeurs al na het drinken van één glas strafbaar zijn (in de praktijk komt dit dus neer op een nultolerantie voor drinken in het verkeer voor beroepschauffeurs). Ze riskeren een onmiddellijke inning van 105 euro en een rijverbod van 2 uur riskeren.

Voor privé-chauffeurs ligt de limiet op 0,5 promille. Wanneer je na een alcoholtest blijkt te rijden onder invloed, kan de politie onmiddellijk een bedrag innen dat sinds 1 mei 2017 179 euro bedraagt. Er kan ook hetzelfde bedrag een minnelijke schikking getroffen worden. Je krijgt ook een rijverbod van minimum drie uur. Komt de zaak voor de politierechter, dan kan die een boete uitspreken van 200 tot 4.000 euro en een rijverbod opleggen. De politierechter kan ook een alcoholslot opleggen.

Vanaf 0,8 promille worden de straffen zwaarder. Het rijverbod bedraagt zes uur en je rijbewijs kan onmiddellijk ingetrokken worden, bijvoorbeeld als het rijgedrag gevaarlijk is voor de verkeersveiligheid. Bij een onmiddellijke inning betaal je 420 euro. Vanaf 1,0 promille is dat 578 euro. Vanaf meer dan 1,2 promille wordt je rijbewijs sowieso onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen en is er geen onmiddellijke inning meer mogelijk.
Betaal je de onmiddellijke inning van 420 of 578 euro, dan beslist het parket of je een minnelijke schikking krijgt of voor de politierechter moet komen. Die kan een boete uitspreken van 1.600 tot 16.000 euro en een rijverbod opleggen van 8 dagen tot 5 jaar (afhankelijk van het precieze alcoholgehalte in het bloed). De politierechter kan ook een alcoholslot opleggen. Vanaf 1,5 promille is geen onmiddellijke inning maar ook geen minnelijke schikking meer mogelijk. Je moet dan sowieso voor de rechter komen. Vanaf 1,8 promille is de rechter ook nog eens verplicht om een alcoholslot op te leggen

Bij herhaalde overtredingen worden de gevolgen nog zwaarder. Werd je binnen de 3 jaar opnieuw betrapt, dan loopt de boete op van van 3.200 tot 40.000 euro en bedraagt het rijverbod minimum drie maanden. Alvorens je weer mag rijden, moet je medische en psychologische proeven afleggen en ook een theoretische en praktische proef. Is er binnen diezelfde 3 jaar een tweede herhaling dan verdubbelen die boetes (tot 80.000 euro) en de duur van het rijverbod (minstens zes maanden).

Indien je minder dan 2 jaar over een rijbewijs B beschikt, dan zijn de straffen strenger voor rijden onder invloed. Je moet dan altijd voor de rechter verschijnen en krijgt een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar. Om opnieuw te mogen rijden, moet je eerst opnieuw een theorie- en/of praktijkexamen afleggen.

Jongeren

Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan wie jonger is dan zestien jaar. Met alcohol bedoelt men alle alcoholhoudende dranken van meer dan 0,5% vol., onder andere bier, wijn,...

Sterke drank mag men niet verkopen, schenken of aanbieden aan min-achttienjarigen. Vermits cocktails en mixdranken zoals breezers sterke drank bevatten, mogen ze evenmin worden verkocht of gratis uitgedeeld aan minderjarigen.

Van elke persoon die alcohol wil kopen, mag gevraagd worden zijn leeftijd aan te tonen. Verkoop van alcoholische drank in automaten is enkel toegestaan als de automaten over een kaartlezer beschikken waarmee (aan de hand van de identiteitskaart) de leeftijd kan gecheckt worden.

Drugs en de wet. De meest gestelde vragen

Wat zegt de wet over illegale drugs? Is cannabis voor minderjarigen illegaal? En voor meerderjarigen? Mag de politie mij fouilleren? De antwoorden op deze en meer vragen, vind je in deze brochure.

Ik wou geen pretbederver zijn

'Tamara' (14 jaar)

Lees meer

Meer over alcohol