Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Drugs ABC » Alcohol » Wat is het verschil tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap in het verkeer?

Wat is het verschil tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap in het verkeer?

Alcohol in het verkeer is gevaarlijk en rijden onder invloed is strafbaar. Dat weet iedereen. Maar de ene keer hoor je praten over alcoholintoxicatie en een andere keer over dronkenschap in het verkeer. Op het eerste zicht zou je denken dat beide hetzelfde betekenen. Toch is er een verschil.

‘Alcoholintoxicatie’ of ‘dronkenschap’:
wat betekenen beide begrippen?

  • Alcoholintoxicatie betekent dat er in je bloed of je adem meer alcohol aanwezig is dan wettelijk toegelaten is. Dat wordt vastgesteld met de alom bekende ademtest. Wie meer dan 0,5 promille alcohol in het bloed heeft, is strafbaar. Voor beroepschauffeurs is dit 0,2 promille. Vanaf 0,8 promille gelden zwaardere straffen.
  • Dronkenschap wordt in de verkeerswet beschreven als de toestand waarin iemand zo hard onder invloed van alcohol is dat die geen controle meer heeft over zijn daden. Een staat van dronkenschap wordt niet vastgesteld met een blaastest. Het wordt door de politie vastgesteld op basis van iemands gedrag en voorkomen (met een dubbele tong praten, zwalpend lopen, agressief gedrag,…)

Het is dus best mogelijk dat iemand in een staat van dronkenschap verkeert zonder dat de wettelijke limiet van 0,5 promille is overschreden. Omgekeerd is het ook mogelijk dat er wel sprake is van alcoholintoxicatie (wettelijke limiet overschreden) maar geen staat van dronkenschap.

Waarom doet dit er toe?

Het verschil is belangrijk voor de rechtbank. Een rechter kan bij het bepalen van een straf rekening houden met zowel de alcoholintoxicatie als de staat van dronkenschap.

Het sturen in een staat van dronkenschap is het zwaarste misdrijf. Daarom staan er ook zwaardere straffen op qua rijverbod en geldboetes.