Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Onze online zelfhulptools

Online tests en zelfhulp

De Druglijn is als laagdrempelig kanaal met sterke online aanwezigheid prima geplaatst om zogeheten ‘online vroeginterventies’ aan te bieden. Het gamma aan tools is een ‘getrapt’ aanbod qua intensiviteit.

Van een vrijblijvende kennistest tot een anonieme zelftest die helpt inschatten hoe riskant je gebruik is, naar online zelfhulpprogramma’s die steun bieden om je gebruik te minderen of te stoppen…. Je kan zelf kiezen hoe ver je in dit vrijblijvende aanbod gaat en of je een stap verder zet.

Stap per stap verder helpen

Via traditionele benaderingen zijn veel mensen met een problematisch gebruik of die problemen aan het ontwikkelen zijn moeilijk te bereiken. Via het internet lukt dat een stuk beter. Dat merkte De Druglijn zelf al snel bij het succes van de mailservice die in 2004 gelanceerd werd. Bij het voorkomen van afhankelijkheden is het ingrijpen in een vroeg stadium van gebruik een belangrijk aandachtspunt. Onderzoek toont aan dat kortdurende online interventies daarbij veel potentieel hebben. Zeker voor wie de stap naar professionele hulp te groot vindt.

De Druglijn is als laagdrempelig kanaal met sterke online aanwezigheid prima geplaatst om zulke interventies aan te bieden. Bovendien kunnen de vroeginterventietools als een aanbod gezien waarbij men stap per stap voor een iets gerichtere of intensievere aanpak kiest. Van een kennistest over verschillende middelen tot een zelftest die helpt inschatten hoe riskant je gebruik is naar online zelfzorg voor naastbestaanden en zelfhulp die steun biedt om je gebruik te minderen of te stoppen…. Je kan zelf kiezen hoe ver je in dit vrijblijvende aanbod gaat en of je een stap verder zet.

Twaalf kennistests

Het laagdrempeligst en meest vrijblijvende luik van het aanbod is een reeks van kennistests voor mensen die gebruiken. Velen denken dat ze de drug die ze gebruiken goed kennen, maar gaan daarbij niet steeds af op de meest betrouwbare informatie.
Een snel, eenvoudige en anonieme vragenlijst laat toe om na te gaan hoe goed je je drug kent

Het aanbod omvat kennistests over alcohol, cocaïne, gokken, xtc, speed, gaming, slaap- en kalmeringsmiddelen, GHB, ketamine, een gemakkelijke test over cannabis en een moeilijke. Ook specifiek omtrent alcohol en zwangerschap is er een kennistest beschikbaar.

Twaalf zelftests

De online zelftests zijn een snelle, eenvoudige en anonieme manier voor mensen om na te gaan hoe riskant hun gebruik is. Wie tien à twintig meerkeuzevragen beantwoordt, krijgt meteen een score met bijhorend advies.
Het gaat stuk voor stuk om wetenschappelijk onderbouwde screeningvragenlijsten die bedoeld zijn om riskant of problematisch middelengebruik in kaart te brengen en mensen die de test afleggen te motiveren tot verandering.

Het aanbod werd met de jaren verder uitgebouwd en wordt ook druk gebruikt. Jaarlijks leggen zo’n 80.000 mensen een volledige zelftest af.

De reeks omvat tests voor het gebruik van alcohol, cannabis, cocaïne, speed, slaap- en kalmeringsmiddelen, xtc en tests over gokken, gamen en internetgebruik. Specifiek voor minderjarigen is er een alcohol-, een cannabis- en een gametest.

Zelfhulp en zelfzorg

DASH (wat staat voor ‘Drugs and Alcohol Self Help‘) is programma’s dat een stap verder gaat en mensen ondersteunt die hun gebruik van cannabis, cocaïne, GHB en/of alcohol anoniem, gratis en op eigen kracht willen verminderen of stoppen.

Dat het programma gratis en anoniem werkt, draagt bij tot de toegankelijkheid. Het biedt ook het comfort van thuis of eender waar je op het internet kan, aan je eigen gebruik te werken. En je houdt zelf alle touwtjes in handen. Je gaat immers volledig zelf aan de slag met je gebruik. Nadat je je aanmeldt en je gebruik in kaart brengt, vraagt het programma dat je je persoonlijke doel stelt. Vervolgens biedt het programma via een dagboek, via oefeningen en leesopdrachten steun om dat doel aan te houden. De ervaring met de online zelfhulp kan ook de drempel verlagen om contact te zoeken met face-to-face hulp.

GRIP is de naam voor een online drieluik voor de naasten van wie gebruikt. Qua toegankelijkheid, anonimiteit stoelt het uiteraard op dezelfde principes als DASH. Ouderspartners en ook kinderen van ouders met een alcohol- of ander drugprobleem spelen immers een belangrijke rol. De impact op hen is groot en vaak kunnen zij ook wat meer houvast gebruiken. GRIP biedt hen via een reeks vrijblijvende oefeningen die steun. De modules zetten volop in op veerkracht en zelfzorg. De oefeningen bieden meer inzicht in het gedrag van je geliefde, helpen zicht te krijgen op je eigen sterktes of steunfiguren rondom jou, het belang van eigen grenzen,

Andere hulp- en infolijnen

Op zoek naar andere lijnen die informatie en hulp rond een bepaald thema verschaffen?

Over ons

Onze werking

Van telefoonlijn groeide De Druglijn uit tot een omvattende service met een ruim online aanbod. Publicaties en campagnes dragen bij tot sensibilisering en beeldvorming over alcohol en andere drugs.

Hoe we werken

De Druglijn is doordrongen van een duidelijke visie op alcohol- en ander druggebruik én op het beantwoordwerk. Degelijk opgeleide mensen en samenwerking zijn daarin essentieel.

Resultaten en rapportering

De duizenden contacten zijn een schat aan anonieme informatie. Wie maakt zich waarover zorgen? Wat zijn de noden op vlak van hulp en preventie? De Druglijn brengt het in kaart.