Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Drugs ABC » Alcohol » Wie is verantwoordelijk als er alcohol gedronken wordt op het werk?

Wie is verantwoordelijk als er alcohol gedronken wordt op het werk?

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het welzijn van hun werknemers en kunnen aansprakelijk gesteld worden als er problemen zijn door alcohol of andere drugs. Maar ook de werknemer die door alcohol- of ander druggebruik een ongeval met schade aan derden veroorzaakt, kan aansprakelijk gesteld worden.

Bij verwonding of overlijden: strafrechtelijke verantwoordelijkheid

Een werknemer die onder invloed van alcohol of drugs een ongeval veroorzaakt waarbij iemand anders verwond raakt, is daarvoor strafrechtelijk verantwoordelijk. De werknemer kan een correctionele straf en/of een geldboete krijgen.

Wanneer aangetoond kan worden dat de werkgever ook niet voorzichtig genoeg is geweest, kan deze ook verantwoordelijk worden gesteld. Bijvoorbeeld als een werkgever een dronken werknemer laat verder werken, en die werknemer een ongeval veroorzaakt waardoor een andere werknemer sterft. Ook wanneer een werkgever dealen toelaat in de onderneming zijn er sancties mogelijk.

Bij materiële schade: burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Wanneer een werknemer tijdens het werk onder invloed van alcohol of drugs schade toebrengt aan iemand anders, zal de werkgever de schade moeten vergoeden.

De werkgever kan de schade enkel verhalen op de werknemer als het disfunctioneren door alcohol of andere drugs als een zware fout of een herhaaldelijk voorkomende lichte fout wordt aanzien. Dronken een voertuig besturen wordt gezien als een zware fout.

Ook de werkgever zelf kan burgerrechtelijk aansprakelijk worden gesteld als blijkt dat de werkgever een persoonlijke fout kan worden verweten, zoals iemand tot drinken aanzetten of een werknemer onder invloed laten doorwerken.

VAD heeft heel wat publicaties uitgegeven die hierover meer duidelijkheid verschaffen. Voor werkgevers is er de website Qado, waar alles te vinden is voor een efficiënt preventief alcohol- en drugbeleid op maat.

Drank, drugs of pillen op het werk? Goed gek