3-MMC (of voluit 3-Methylmethcathinon) is Nieuwe Psychoactieve Stof (NPS) die de voorbije jaren een zekere populariteit heeft verworven. Mensen die de drug gebruiken, noemen die ook wel 'poes' of '3M'. 3-MMC wordt in een labo aangemaakt. Het is verwant aan een andere bekende NPS: 4-MMC (mephedrone of 'miauw miauw', 'mcat' of 'mefe' genoemd) en behoort net als die stof tot de groep van synthetische cathinonen.

Oppeppend effect

3-MMC komt voor als een kristalachtig wit poeder en wordt meestal gesnoven.
Het heeft een stimulerend effect. Mensen die het gebruiken, beschrijven het effect al tussen cocaïne en xtc in. Naast een opgepept gevoel geeft het ook een gevoel van samenhorigheid en nood aan contact met anderen dat typisch is voor xtc.

Risico's van het gebruik

Net zoals bij andere nieuwe psychoactieve stoffen is er erg weinig geweten over de risico’s die het gebruik van 3-MMC met zich meebrengt. Er zijn nauwelijks studies beschikbaar over de korte termijn risico’s, laat staan de risico’s op lange termijn. Het is vaak onvoldoende geweten wat de risico’s zijn van gebruik in combinatie met andere middelen of bepaalde aandoeningen. Wie 3-MMC gebruikt is eigenlijk zelf het proefkonijn.

Er kan wel worden van uit gegaan dat de risico's op moment van het gebruik zelf, vergelijkbaar zijn met de risico's van oppeppende drugs in het algemeen. Dat kan gaan van hoofdpijn, misselijkheid en onrust tot hartkloppingen, oververhitting, angstreacties. Nadat de drug uitgewerkt is kan een leeg en uitgeput gevoel ontstaan.

Het is ook alsmaar duidelijker dat mensen die 3-MMC gebruiken opvallend vaak vermelden dat ze een heel sterke drang voelen om opnieuw te gebruiken. Zeker bij wie de drug een tijd lang heeft gebruikt of na een periode van gebruik probeert te stoppen, kunnen zulke zogenaamde cravings voorkomen. Dat maakt het moeilijk om het gebruik onder controle te houden of om na het stoppen niet te hervallen. De Druglijn merkt dat ook mensen die het gebruik van andere drugs goed in de hand kunnen houden dat een pak moeilijker vinden bij 3-mmc. Het betekent dat de kans op geestelijke verslaving of afhankelijkheid groot is.

Illegaal in België

3-MMC is in België al langer verboden. Sinds oktober 2021 is dit ook het geval in Nederland. Dat is belangrijk omdat men het vanuit België vaak aankocht via Nederlandse webshops die het als 'legaal' aanprezen. Vaak bieden zulke webshops na een verbod ter vervanging andere sterk gelijkaardige stoffen aan. Maar ook die zijn zowat allemaal in verboden in België.