Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Drugs ABC » Cannabis » Wat zijn cannabisvapes?

Wat zijn cannabisvapes?

Cannabis-vapepennen, ook bekend als ‘vapes’ of ‘e-joints’, zijn draagbare apparaten om cannabisoliën of -concentraten te verdampen of inhaleren. Er bestaan wegwerpvapes die volledig kant en klaar zijn. Bij andere modellen moet de cartridge of tank (opnieuw) gevuld worden met een cannabishoudende vapevloeistof. De effecten en de risico’s zijn gelijkaardig aan die van cannabis, maar er zijn toch verschillen.

Cannabisvapes zijn compact, waardoor ze gemakkelijk in een zak of tas kunnen worden meegenomen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen, ontwerpen en prijsklassen, variërend van eenvoudige wegwerppennen tot herbruikbare apparaten met verwisselbare cartridges en geavanceerde functies.

Sommige cannabisvapes bieden de mogelijkheid om nauwkeurig de dosis te regelen, waardoor de gewenste hoeveelheid kan geïnhaleerd worden zonder het risico van overmatig gebruik. Maar de meeste vapes, zeker de goedkopere of de wegwerpvapes, hebben deze mogelijkheid niet.

Verschillende stoffen

Vapes kunnen verschillende cannabisproducten bevatten. Ze hebben soms andere effecten, of worden om andere redenen gebruikt. Dit zijn een aantal van de meest voorkomende stoffen.

THC

THC, voluit ‘delta-9-tetrahydrocannabinol’, is de belangrijkste roesopwekkende stof die van nature in de cannabisplant voorkomt. Het veroorzaakt het gevoel van ‘high’ of ‘stoned’ zijn bij cannabisgebruik.

CBD

CBD, voluit ‘cannabidiol’, is ook een stof die van nature voorkomt in de cannabisplant. Het werd bekender omdat het gelinkt wordt aan het verlichten van pijn, angst, ontstekingen en andere aandoeningen, zonder dat het roesopwekkend is.

HHC

HHC, of ‘hexahydrocannabinol’, is een stof die door middel van een chemisch proces uit de cannabisplant gemaakt wordt. De effecten zijn vergelijkbaar aan die van THC, maar in principe minder sterk.

Op deze pagina lees je alles over HHC.

THC-P

THC-P, of ’tetrahydrocannabiphorol’, is in zeer beperkte mate in de cannabisplant aanwezig. Ook deze stof wordt door middel van een chemisch proces uit de plant gemaakt. De effecten van THC-P zijn vergelijkbaar met die van THC, maar de werking van THC-P wordt krachtiger ervaren.

Delta-8-THC

Delta-8-THC, of ‘delta-8-tetrahydrocannabinol’, is een van nature in kleine hoeveelheid voorkomende stof in de cannabisplant. Het heeft vergelijkbare effecten als THC, zij het doorgaans milder.

Verder komen ook delta-10-THC en delta-11-THC voor in sommige cannabisvapes. Omdat er nog niet veel onderzoek is naar verricht, is het is nog onduidelijk hoe die juist werken, en wat de precieze effecten ervan zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat ze ook milder zouden zijn dan THC.

Synthetische cannabisvarianten (Spice, Sloth Juice, …)

Deze synthetische cannabisvarianten komen van nature niet voor in de cannabisplant. Bekende voorbeelden zijn MDMB-4en-PINACA, JWH-018 en AM-2201, vaak verkocht onder de merknamen Spice, Sloth juice, … Ze zijn volledig synthetisch, en worden aangemaakt in labo’s.

Deze stoffen werken op dezelfde manier als natuurlijke cannabis in op onze hersenen, maar in de meeste gevallen is hun effect (veel) sterker. Daardoor is het risico om in de problemen te komen op het moment van het gebruik en ook het verslavingspotentieel veel groter.

Deze vapes vormen slechts een minderheid van alle cannabisvapes.

Effecten van cannabisvapes

De effecten van cannabisvapes zijn in het algemeen vergelijkbaar met die van andere vormen van cannabisgebruik, maar er zijn enkele bijzondere aandachtspunten:

  1. Snelle werking: Bij cannabisvapes worden de actieve stoffen doorgaans snel opgenomen in het bloed, waardoor je ook snel de effecten voelt. Dit betekent dat de effecten binnen enkele enkele minuten opkomen. De intensiteit van de high blijft nog een tijdje verder opbouwen, ook nadat je stopt met vapen.
  2. Wisselende intensiteit: Hoe intens het effect van een cannabisvape is, kan sterk variëren. Dat hangt onder andere af welke stof er precies in de vape-pen zit, hoe geconcentreerd die vloeistof is, en hoeveel je inhaleert.
  3. Psychoactieve effecten: Als een vape THC-olie of een afgeleide van THC bevat, kan dat effecten opleveren zoals verhoogde euforie, ontspanning, veranderde perceptie van tijd en ruimte, en een versterkte zintuiglijke waarneming. Ook milde paranoia of angst is mogelijk, vooral bij hogere dosissen, of bij mensen die weinig ervaring hebben met of gevoelig zijn voor cannabisproducten.
  4. Therapeutische effecten: Als de vape CBD-olie of andere niet-psychoactieve cannabinoïden bevat, kan het gebruik meer gericht zijn op ontspanning, verlichting van pijn, verminderde angst, anti-inflammatoire effecten en mogelijk verbeterde slaapkwaliteit, zonder de psychoactieve effecten van THC.
  5. Individuele verschillen: De ervaring met cannabisvapes kan sterk verschillen van persoon tot persoon, afhankelijk van factoren zoals individuele tolerantie (gewenning), metabolisme, ervaring met cannabis, en de algemene mentale en fysieke gezondheidstoestand.

Risico’s van cannabisvapes

Cannabisvapes spreken sommige mensen aan omdat vapen minder schadelijk zou zijn dan roken. In vergelijking met roken (blowen) is er bij vapen geen verbranding en komt er  inderdaad geen teer in de longen. Toch brengt het vapen van cannabis ook risico’s met zich mee, vergelijkbaar met andere vormen van cannabisgebruik.

  1. Gezondheidsrisico’s voor de luchtwegen: Hoewel verdampen over het algemeen als een gezonder wordt beschouwd dan roken, zijn de langetermijneffecten van het inhaleren van cannabisdamp nog te niet volledig gekend. Er is meer onderzoek nodig om de mogelijk schadelijkheid voor de longen vast te stellen.
  2. Risico op bijwerkingen: Het gebruik van cannabisvapes kan  bijwerkingen uitlokken zoals paranoia, angst, duizeligheid, verwardheid, en verhoogde hartslag. Dat risico is het grootst bij mensen die weinig of geen ervaring hebben met cannabis, of bij hoge doseringen.
  3. Kans op verslaving: Net als bij andere vormen van cannabisgebruik, kan regelmatig gebruik van cannabisvapes bij sommige mensen leiden tot tolerantie (gewenning) en afhankelijkheid.
  4. Kwaliteit en veiligheid van producten: Er is bezorgdheid over de kwaliteit en veiligheid van sommige cannabisvapeproducten die op de markt worden verkocht. Onjuist gelabelde of verontreinigde producten kunnen schadelijk zijn. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het risico op blootstelling aan schadelijke chemicaliën of verontreinigingen.
  5. Juridische gevolgen: In België zijn cannabis en alle analogen ervan verboden. Het gebruik van cannabisvapes valt daaronder, en is dus ook strafbaar.

Risico’s beperken

Drugs gebruiken houdt altijd risico’s in. Dat geldt voor alle drugs en dus ook voor dit soort vapes. Wie geen risico’s wil lopen, gebruikt beter niet.
Wie desondanks toch cannabis vapes gebruikt, probeert best om de risico’s dan zoveel mogelijk te beperken.

Wat zegt de wet over cannabisvapes?

De Belgische wet over cannabis is duidelijk. Het gebruik, de verkoop, het bezit en de productie van cannabis en cannabisproducten is verboden en dus illegaal. Dat geldt ook voor dit soort psychoactieve vape pennen.

Cannabis wordt in België beschouwd als een illegale drug en de verkoop ervan is verboden. Het bezit van kleine hoeveelheden plantaardige cannabis, voor persoonlijk gebruik bij volwassen personen, wordt niet altijd vervolgd, maar het bezit van cannabisproducten zoals vapes valt wel onder deze wetgeving.

Materialen over cannabis

Controle over je gebruik

Hoe hou je je gebruik onder controle? Hoe voorkom je problemen? Hoe ga je te werk wanneer je op het punt bent gekomen dat je wil minderen of stoppen?

Ontdek wat je kan doen

Bezorgd om iemand

Er duiken heel wat kopzorgen op als iemand waar je om geeft alcohol, drugs of pillen misbruikt, of overmatig gamet of gokt. Deze pagina’s helpen je op weg.

Ontdek ons advies op maat van partners, familie en vrienden