Alcohol ontstaat door gisting van de suikers die van nature in granen en fruit zitten. Gistcellen zetten die suikers om in alcohol.

Afhankelijk van hoeveel men drinkt

Bij een grotere hoeveelheid alcohol vermindert het reactievermogen. Men hoort en ziet minder scherp, maar het zelfvertrouwen neemt misleidend toe en kan omslaan in roekeloosheid. Hierdoor ontstaan soms gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld in het verkeer.

Nog meer alcohol vermindert de controle over de bewegingen en het coördinatievermogen. Lopen wordt wankelen, praten wordt lallen. Vaak kan men zich later helemaal niet meer herinneren wat er allemaal gezegd of gebeurd is, een fenomeen dat 'black out' wordt genoemd.

Een te grote dosis alcohol kan ervoor zorgen dat de hersenen zo erg verdoofd raken dat de ademhaling en het hart verzwakken of helemaal stilvallen, wat kan leiden tot coma, hart- en ademhalingsstilstand of zelfs tot de dood.

Verschillend van persoon tot persoon

Iemands geslacht en lichaamsgewicht maar ook stress, vermoeidheid en omstandigheden zoals de snelheid waarmee wordt gedronken, of dit op een nuchtere maag gebeurt of niet, bepalen mee de effecten. Over het algemeen worden vrouwen sneller dronken dan mannen.

Alcohol. Hoeveel is te veel?

Folder voor volwassenen die de risico's van alcohol belicht en een inschatting toelaat van hoe riskant je eigen drinkgedrag is.

Meer over alcohol