Hoeveel Vlaamse jongeren gebruiken psychoactieve medicatie?

Bij scholieren in het secundair onderwijs ging de VAD-leerlingenbevraging in het schooljaar 2017-2018 het gebruik van drie soorten psychoactieve medicijnen na: slaap- en kalmeringsmiddelen, ADHD-medicatie en opwekmiddelen. Van deze drie werden slaap- en kalmeringsmiddelen het vaakst door leerlingen gebruikt: 16% van alle leerlingen gebruikte ooit deze medicatie, tegenover 8% die ooit ADHD-medicatie nam en 3% die ooit opwekmiddelen innam. Het laatstejaarsgebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen (8%) ligt iets hoger dan het laatstejaarsgebruik van ADHD-medicatie (6%) terwijl het gebruik van opwekmiddelen in het laatste jaar lager ligt (1,8%).

Onderzoek bij Vlaamse studenten in 2017 leert dat 8% het laatste jaar slaap- en kalmeringsmiddelen gebruikte en 4% gebruikte stimulerende medicatie. Slaap- en kalmeermiddelen werden tijdens het academiejaar voornamelijk occasioneel gebruikt en tijdens de examenperiodes regelmatig gebruikt (1 keer of meer per week). Ongeveer 75% van de studenten die stimulantia gebruikten deden dat tijdens examenperiodes minimum een keer per week.

België behoort tot de landen met het hoogste percentage jongeren dat ooit slaap- of kalmeringsmiddelen op voorschrift gebruikte.

Hoeveel Vlamingen gebruiken psychoactieve medicatie?

In 2013 had in het Vlaams Gewest 16% van de bevolking van 15 jaar en ouder een psychoactief geneesmiddel gebruikt in de twee weken die de gezondheidsenquête voorafgingen. Omgerekend naar de bevolking gebruikten in 2013 in het Vlaams gewest 855.944 personen van 15 jaar en ouder de afgelopen twee weken een psychoactief geneesmiddel . Slaap- of kalmeringsmiddelen werden de afgelopen twee weken meer gebruikt (13%) dan antidepressiva (8%). Het gebruik van psychoactieve geneesmiddelen was hoger bij vrouwen (19%) dan mannen (11%). Het sekseverschil kwam vooral naar voor in de leeftijdsgroepen vanaf 65 jaar. Tussen 1997 en 2013 nam het percentage gebruikers van psychoactieve geneesmiddelen lineair toe.

Voor hoeveel mensen is het gebruik van medicatie problematisch?

Problematisch gebruik van medicatie blijft grotendeels verborgen omdat het vooral om producten gaat die bij wet toegelaten zijn als ze door een arts zijn voorgeschreven. Verslavingsproblemen ontstaan daardoor vaak onopgemerkt voor de omgeving van de patiënt. Het kan erg lang duren voor een patiënt zelf om hulp vraagt.

In 2017 werden in de Centra voor Geestelijke Gezondheid (CGG) 144 zorgperiodes geregistreerd voor een stoornis 'gebonden aan medicatie. Dat komt overeen met 0,2% van het aantal zorgperiodes en is vergelijkbaar met de afgelopen tien jaar. In 2015 waren zo'n 1.200 personen in een Belgische psychiatrische voorziening opgenomen voor misbruik of afhankelijkheid aan slaap- en kalmeringsmiddelen. 6 op 10 van deze patiënten zijn vrouwen.

Taakwijzer en tips

Met dit stappenplan lukt het beter!

Baken je onderwerp goed af. Twijfel je nog? Ga dan op zoek naar inspiratie. Kies voor de geknipte vorm die indruk maakt.

Studeren en medicatie gaan niet hand in hand

Folder over de effecten en risico's van medicatie bij het studeren. Inclusief tips om de examens zonder pillen door te komen. Dit materiaal draagt het WAT WAT-label voor kwaliteitsvolle jeugdinformatie.