Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Info voor studenten » Cijfers en statistieken » Alcohol: de cijfers

Alcohol: de cijfers

Hoeveel alcohol drinken Vlaamse jongeren?

Onderzoek uit 2021 – 2022 toont aan dat 53,5% van de leerlingen in het secundair onderwijs het jaar voordien alcohol dronk. Het aantal scholieren dat regelmatig alcohol dronk is lichtjes gestegen naar 14,3%.

Er zijn grote verschillen in alcoholgebruik naargelang de leeftijd van de scholieren. Terwijl drie op de tien 12-14-jarigen ooit al eens alcohol heeft gedronken (29,7%), is dat bij de 15-16-jarigen al ruim zeven op de tien (71,7%). Bij de 17-18-jarigen heeft 82,6% ooit alcohol gedronken (dus ook één op de zes nog niet).

Opvallend is dat de genderkloof zich aan het dichten is. Het verschil tussen jongens en meisjes die ooit gedronken heeft is miniem of onbestaande. De beginleeftijd voor het drinken van alcohol ligt bij jongens (14,7 jaar) en meisjes (14,6 jaar) bijna even hoog.

92,5% van de studenten in het hoger onderwijs in Vlaanderen zei in 2021 dat ze ooit alcohol dronken, dit cijfer ligt iets lager dan de laatste jaren. Een groot deel van deze studenten dronken ook het afgelopen jaar alcohol (84,9%). Meer dan de helft van de studenten dronk tijdens de lesperiodes occasioneel (minder dan 1 keer per week) sterkedranken (59,4%) of wijn (52,2%). Tijdens de blok- en examenperiodes zegt ongeveer de helft (52,9%) van de studenten dat ze niet drinken.

Onderzoek in het Vlaamse uitgaansleven uit 2021 toont aan dat bijna een kwart van de studenten (24,7%) maandelijks of frequenter aan bingedrinken doet. 18,6% van de studenten gaf ook aan maandelijks of frequenter aan indrinken te doen en 28,6% speelde minstens één keer per maand een drinkspelletje. Mannelijke studenten drinken opmerkelijk meer. Zowel voor indrinken, bingedrinken als het spelen van drinkspelletjes ligt de prevalentie en de frequentie hoger bij mannen dan bij vrouwen.

Ongeveer een derde van de studenten (34,9%) koos voornamelijk voor een uitgaansgelegenheid als drinkgelegenheid. In het onderzoek van 2021 zien we dat de meerderheid (76,0%) nooit alleen alcohol drinkt. Een belangrijke kanttekening bij deze resultaten is dat op het moment van de bevraging de horeca en de cultuursector al geruime tijd gesloten waren omwille van de coronapandemie.

Hoeveel alcohol drinken de Belgen?

Belgen dronken in 2019 gemiddeld 9,2 liter pure alcohol per hoofd van de totale bevolking. Dat kwam neer op 4,4 liter bier, 3,4 liter wijn, 1,1 liter sterkedrank en 0,3 liter andere alcoholische dranken. Tegenover 2009 daalde de totale gemiddelde alcoholconsumptie met 9%. Vooral de consumptie van sterke drank (-25%) en de bierconsumptie (-12%) namen sterk af. De consumptie van wijn nam met 7% af.

Uit het cohortonderzoek Belhealth van Sciensano van februari 2023 bleek dat 18% van de volwassen Belgen meer dan 10 glazen alcohol per week (de hoeveelheid uit de nieuwe Vlaamse richtlijn) dronk. Riskant drinken kwam meer voor bij mannen (27%), 65-plussers (20%), mensen met een betaalde baan (19%) en alleenstaanden (20%).

Hoeveel mensen hebben een alcoholprobleem?

In Vlaanderen was in 2018 bij 14% van de bevolking die het laatste jaar alcohol dronk, het alcoholgebruik problematisch te noemen op basis van de CAGE-vragenlijst: bij 19% van de mannen en 9% van de vrouwen. Omgerekend naar de Vlaamse bevolking van 15 jaar en ouder kwam dat neer op 779.082 personen. Het problematisch alcoholgebruik steeg de afgelopen vijf jaren met 5%. De proportie mensen met problematisch alcoholgebruik was het grootst in de leeftijdsgroep 15-24 jaar (19%).

9% van de patiënten bij de huisarts kreeg tijdens het laatste jaar de diagnose alcoholmisbruik of -afhankelijkheid. Dit gold voor dubbel zoveel mannen als vrouwen.

Hoeveel alcohol drinken de Europeanen?

In 2016 dronk 72% van de Europeanen van 15 jaar en ouder de afgelopen 12 maanden alcohol. De prevalentie van alcoholgebruik tijdens het laatste jaar was hoger dan het EU-gemiddelde in Centraal-West Europa, Noorwegen en de Baltische staten.

12% van de Europeanen dronk nog nooit alcohol. Wanneer enkel rekening wordt gehouden met de officiële alcoholconsumptie dan stond België in 2019 op de 26ste plaats in Europa met een consumptie per capita van 9,2 liter pure alcohol, berekend op de bevolking van 15 jaar en ouder. De landen waar in 2019 het meeste werd gedronken zijn Letland, Tsjechië en Litouwen.

Materiaal over alcohol