Hoeveel alcohol drinken Vlaamse jongeren?

Onderzoek uit 2016-2017 toont aan dat 53,3% van de leerlingen in het secundair onderwijs het jaar voordien alcohol dronk. Een scholier op acht dronk wekelijks tot dagelijks alcohol (12,3%). Bier werd door het meeste aantal leerlingen gedronken: 9% van alle leerlingen dronk minstens een keer per week bier.

Er zijn grote verschillen in alcoholgebruik naargelang de leeftijd van de scholieren. 59.4% van de jongeren onder de 16 jaar heeft nog nooit alcohol gedronken. Dat is meer dan een aantal jaren terug en toont aan dat de wetgeving die alcohol onder de 16 jaar verbiedt alsmaar beter wordt nageleefd. Vanaf 16 jaar drinkt een grote meerderheid van de jongeren wel: 2 op de 3 leerlingen dronken tijdens de laatste maand alcohol en een kwart drinkt regelmatig. Van alle 17- en 18-jarigen was 57,0% in het voorbije jaar dronken.

95% van de studenten in het hoger onderwijs in Vlaanderen zei in 2017 dat ze ooit alcohol dronken. Bijna al deze studenten dronken ook het afgelopen jaar alcohol (94%). Tijdens de lesperiodes lag de gebruiksfrequentie van alcohol hoger dan tijdens de examen- of blokperiodes. Van de studenten die het afgelopen jaar alcohol dronken, deden 11% wekelijks of vaker aan bingedrinken (1), 15% wekelijks of vaker aan het indrinken voor het uitgaan, en 10% wekelijks of vaker aan het spelen van drinkspelletjes. Mannelijke studenten drinken opmerkelijk meer.

Alcohol is het meest gebruikte middel in het uitgaansleven. Onderzoek in het Vlaamse uitgaansleven uit 2015 toont aan dat 69% van de bevraagde uitgaanders minstens een keer per week alcohol drinkt, en dat 6% dagelijks alcohol drinkt.

Hoeveel alcohol drinken de Belgen?

Belgen dronken in 2015 gemiddeld 10,4 liter pure alcohol per hoofd van de totale bevolking. Dat kwam neer op 4,6 liter bier, 4,0 liter wijn, 1,5 liter sterkedrank en 0,3 liter andere alcoholische dranken. Tegenover 2005 daalde het totale alcoholgebruik met 15%. Vooral de consumptie van sterke drank (-25%) en de bierconsumptie (-24%) namen sterk af. De consumptie van wijn nam met 6% af.

Uit de resultaten van de gezondheidsenquête van 2013 blijkt dat onder de wekelijkse drinkers 17% van de Vlaamse bevolking meer drinkt dan 10 glazen per week (de hoeveelheid uit de nieuwe Vlaamse richtlijn). Het gaat hier om 25% van de mannen en 8% van de vrouwen. Deze drinkers situeren zich vooral in de leeftijdscategorie van 45-64 jaar.

Hoeveel mensen hebben een alcoholprobleem?

In Vlaanderen was in 2013 van 10% van de bevolking die het laatste jaar alcohol dronk het alcoholgebruik problematisch te noemen op basis van de CAGE-vragenlijst: bij 15% van de mannen en 5% van de vrouwen . Omgerekend naar de Vlaamse bevolking van 15 jaar en ouder kwam dat neer op 540.315 personen. Het problematisch alcoholgebruik steeg de afgelopen jaren van 5% in 2001 tot 10% in 2013. De proportie problematische alcoholgebruikers was het grootst in de leeftijdsgroep 55-64 jaar (13%).

9% van de patiënten bij de huisarts kreeg tijdens het laatste jaar de diagnose alcoholmisbruik of -afhankelijkheid. Dit gold voor dubbel zoveel mannen als vrouwen.

Hoeveel alcohol drinken de Europeanen?

In 2009 dronk 76% van de Europeanen van 15 jaar en ouder de afgelopen 12 maanden alcohol. Denemarken (93%), Zweden (90%) en Nederland (88%) kenden de hoogste percentages drinkers. Portugal (58%), Italië (60%) en Hongarije (64%) de laagste. België situeerde zich ergens tussenin, met 79% van de bevolking dat het afgelopen jaar alcohol dronk.

24% van de Europeanen dronk de afgelopen 12 maanden geen alcohol. Het percentage onthouders varieerde van 7% (Denemarken) tot 42% (Portugal). In België dronk 21% van de respondenten het afgelopen jaar geen alcohol. Wanneer enkel rekening werd gehouden met de officiële alcoholconsumptie dan stond België in 2014 op de vijfde plaats in Europa met een consumptie van 12,6 liter pure alcohol, berekend op de bevolking van 15 jaar en ouder. Op kop stonden dan Litouwen, Estland, Belarus en Tsjechië.

Taakwijzer en tips

Met dit stappenplan lukt het beter!

Baken je onderwerp goed af. Twijfel je nog? Ga dan op zoek naar inspiratie. Kies voor de geknipte vorm die indruk maakt.

Alcohol. Hoeveel is te veel?

Folder voor volwassenen die de risico's van alcohol belicht en een inschatting toelaat van hoe riskant je eigen drinkgedrag is.