Hoeveel alcohol drinken Vlaamse jongeren?

Onderzoek uit 2018-2019 toont aan dat 51,2% van de leerlingen in het secundair onderwijs het jaar voordien alcohol dronk. Een scholier op acht dronk wekelijks tot dagelijks alcohol (12,2%). Bier werd door het meeste aantal leerlingen gedronken: 9,3% van alle leerlingen dronk minstens een keer per week bier.

Er zijn grote verschillen in alcoholgebruik naargelang de leeftijd van de scholieren. 61,3% van de jongeren onder de 16 jaar heeft nog nooit alcohol gedronken. Dat is meer dan een aantal jaren terug en toont aan dat de wetgeving die alcohol onder de 16 jaar verbiedt alsmaar beter wordt nageleefd. Vanaf 16 jaar drinkt een grote meerderheid van de jongeren wel: 2 op de 3 leerlingen dronken tijdens de laatste maand alcohol en een kwart drinkt regelmatig. Van alle 17- en 18-jarigen was 57,5% in het voorbije jaar dronken.

95% van de studenten in het hoger onderwijs in Vlaanderen zei in 2017 dat ze ooit alcohol dronken. Bijna al deze studenten dronken ook het afgelopen jaar alcohol (94%). Tijdens de lesperiodes lag de gebruiksfrequentie van alcohol hoger dan tijdens de examen- of blokperiodes. Van de studenten die het afgelopen jaar alcohol dronken, deden 11% wekelijks of vaker aan bingedrinken (1), 15% wekelijks of vaker aan het indrinken voor het uitgaan, en 9% wekelijks of vaker aan het spelen van drinkspelletjes. Mannelijke studenten drinken opmerkelijk meer.

Alcohol is het meest gebruikte middel in het uitgaansleven. Onderzoek in het Vlaamse uitgaansleven uit 2018 toont aan dat 70% van de bevraagde uitgaanders minstens een keer per week alcohol drinkt, en dat 4% dagelijks alcohol drinkt.

Hoeveel alcohol drinken de Belgen?

Belgen dronken in 2018 gemiddeld 9,4 liter pure alcohol per hoofd van de totale bevolking. Dat kwam neer op 4,6 liter bier, 4,0 liter wijn, 1,5 liter sterkedrank en 0,3 liter andere alcoholische dranken. Tegenover 2008 daalde het totale alcoholgebruik met 10%. Vooral de consumptie van sterke drank (-28%) en de bierconsumptie (-12%) namen sterk af. De consumptie van wijn nam met 9% af.

Wekelijkse drinkers, 17% van de Vlaamse bevolking meer drinkt dan 10 glazen per week (de hoeveelheid uit de nieuwe Vlaamse richtlijn). Het gaat hier om 25% van de mannen en 8% van de vrouwen. Deze drinkers situeren zich vooral in de leeftijdscategorie van 45-64 jaar.

Hoeveel mensen hebben een alcoholprobleem?

In Vlaanderen was in 2018 van 14% van de bevolking die het laatste jaar alcohol dronk het alcoholgebruik problematisch te noemen op basis van de CAGE-vragenlijst: bij 19% van de mannen en 9% van de vrouwen . Omgerekend naar de Vlaamse bevolking van 15 jaar en ouder kwam dat neer op 779.082 personen. Het problematisch alcoholgebruik steeg de afgelopen jaren van 5% in 2001 naar 10% in 2013 tot 14% in 2018. De proportie mensen met problematisch alcoholgebruik was het grootst in de leeftijdsgroep 15-24 jaar (19%).

9% van de patiënten bij de huisarts kreeg tijdens het laatste jaar de diagnose alcoholmisbruik of -afhankelijkheid. Dit gold voor dubbel zoveel mannen als vrouwen.

Hoeveel alcohol drinken de Europeanen?

In 2016 dronk 72% van de Europeanen van 15 jaar en ouder de afgelopen 12 maanden alcohol. De prevalentie van alcoholgebruik tijdens het laatste jaar was hoger dan het EU-gemiddeld in Centraal-West Europa, Noorwegen en de Baltische staten.

12% van de Europeanen dronk nog nooit alcohol. Wanneer enkel rekening wordt gehouden met de officiële alcoholconsumptie dan stond België in 2015 op de 17de plaats in Europa met een consumptie van 10,4 liter pure alcohol, berekend op de bevolking van 15 jaar en ouder. De landen waar het meeste werd gedronken zijn dan Estland, Litouwen, en Tsjechië.

Taakwijzer en tips

Met dit stappenplan lukt het beter!

Baken je onderwerp goed af. Twijfel je nog? Ga dan op zoek naar inspiratie. Kies voor de geknipte vorm die indruk maakt.

Alcohol. Hoeveel is te veel?

Folder voor volwassenen die de risico's van alcohol belicht en een inschatting toelaat van hoe riskant je eigen drinkgedrag is.