Lachgas (N2O, distikstofmonoxyde) was vroeger vooral bekend als narcosemiddel bij operaties. Het gas wordt ook in de voedingsindustrie gebruikt. Lachgas is een van vele vluchtige snuifmiddelen.

Lachgas wordt gebruikt via gaspatronen voor slagroomspuiten of uit gasflessen (tanks). Een ballon wordt via de gasfles of met het patroon gevuld en vervolgens wordt uit die ballon het gas ingeademd. Via de longen komt het gas snel in het bloed terecht en gaat het naar de hersenen.

Effecten

Net zoals bij andere vluchtige snuifmiddelen, ervaart men bij lachgas zo goed als onmiddellijk een euforische roes, dikwijls met lach- of giechelbuien. De roes duurt amper een paar minuten. Er kunnen coördinatiestoornissen en gaten in het kortetermijngeheugen ontstaan. Typisch voor lachgas zijn kleurrijke hallucinaties.

De euforische toestand duurt niet lang. De effecten zijn uiteraard afhankelijk van de dosis. Hoe groter de dosis, hoe krachtiger de effecten.

Risico's

Lachgas inhaleren heeft brengt een aantal risico's mee die deels vergelijkbaar zijn met die van andere vluchtige snuifmiddelen. Het gaat dan vooral om duizeligheid of evenwichtsstoornissen, hoofdpijn en verwardheid. Ook misselijkheid en bewustzijnsverlies kunnen voorkomen. Net zoals gevoelloosheid in de ledematen. Een gevoel van tintelingen in de handen en voeten in de dagen na het gebruik, komt ook voor.

Door de duizeligheid, verwardheid en gevoelloosheid is er een kans op ongevallen na het gebruik. Denk bijvoorbeeld aan een val na evenwichtsverlies waarbij men zich ernstig kan verwonden of een ongeval in het verkeer.

Lachgas is op zich niet ontvlambaar, maar omdat het in patronen of flessen onder hoge druk zit, kunnen bij het rechtstreeks inhaleren uit een lachgaspatroon of van een gasfles de lippen, mondholte of zelfs longen bevroren raken.

Het dronken gevoel bij het inademen van lachgas heeft ook te maken met het zuurstofgebrek in de hersenen, wat kan zorgen voor coördinatiestoornissen en dus ook voor valpartijen en verwondingen.

De combinatie van lachgas met veel alcohol, illegale drugs en medicijnen kan gevaarlijk zijn. Het verdovend effect van alcohol kan ervoor bijvoorbeeld voor zorgen dat men sneller ademhalingsproblemen krijgt.

Ook al duurt de roes niet meer dan een paar minuten, lachgas kan ook nadien voor onoplettendheid zorgen. Deelname aan het verkeer in de uren na het gebruik is daarom af te raden.

Gebruik tijdens de zwangerschap is af te raden. Los van mogelijke risico's van het gas zelf, is zuurstofgebrek op zich al schadelijk voor de ontwikkeling van de foetus.

Op langere termijn is lachgas gevaarlijk voor mensen met een vitamine B12-tekort. Wie qua voeding sowieso moet opletten voor voldoende vitamine B12-inname (bijvoorbeeld veganisten) loopt extra risico. Langdurig gebruik van lachgas kan door zo'n tekort voor bloedarmoede en problemen aan het zenuwstelsel zorgen.

Het risico op aanhoudende gevoelloosheid en tintelingen in bijvoorbeeld handen en voeten neemt wel toe met regelmatig of langdurig gebruik. Volgens onderzoekers is lachgas weinig verslavend. Toch is het niet uitgesloten.

Vermits lachgas vooral gebruikt wordt door jongeren, mag niet over het hoofd gezien worden dat het lichaam van een jongere kwetsbaarder is dan dat van een volwassene.

Wetgeving

Sinds 5 maart 2021 is de verkoop van lachgaspatronen aan minderjarigen verboden.

Meerdere gemeente- en stadsbesturen legden lachgas al aan banden via het systeem van GAS-boetes (Gemeentelijke Administratieve Sancties).

Bij gebruik in het verkeer kan de politie ingrijpen op basis van de bepaling in de wegcode die stelt dat je "over de nodige vaardigheden moet beschikken om alle nodige rijbewegingen te kunnen uitvoeren" en je voertuig voortdurend goed in de hand moet hebben. Een inbreuk daarop is een verkeersovertreding van de tweede graad.
De politie kan ook aan de hand van een checklist vaststellen dat je in ‘staat van dronkenschap verkeert’. Dat kan een geldboete en een verval van het rijbewijs van ten minste een maand opleveren.

Lachgas en andere vluchtige stoffen. De meest gestelde vragen

Folder met uitleg bij het fenomeen van vluchtige snuifmiddelen, wat dit soort stoffen doet, hoe ze worden gebruikt en wat daarbij fout kan gaan op korte en lange termijn.