Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Drugs ABC » Lachgas » Risico’s van lachgas

Risico’s van lachgas

Lachgas houdt risico’s in op het moment van het gebruik zelf: door het effect van het lachgas en door zuurstofgebrek. Ook op lange termijn kan het schadelijk zijn, bijvoorbeeld voor het zenuwstelsel.

Risico’s op korte termijn

 • Ook al wordt lachgas in de medische wereld gebruikt, toch zijn er heel wat risico’s aan verbonden. Het gas inhaleren houdt gevaren in die grotendeels vergelijkbaar zijn met die van andere vluchtige stoffen. Het gaat dan vooral om duizeligheid of evenwichtsstoornissen, barstende hoofdpijn, misselijkheid en verwardheid.
 • Van lachgas kan men flauwvallen.
 • Ook gevoelloosheid in de ledematen kan voorkomen. Een gevoel van tintelingen in de handen en voeten of pijnscheuten in de ledematen in de dagen na het gebruik, is eveneens een risico.
 • De combinatie van lachgas met alcohol, illegale drugs en medicijnen is gevaarlijk. Het verdovend effect van alcohol kan ervoor bijvoorbeeld voor zorgen dat men sneller ademhalingsproblemen krijgt.
 • Gebruik tijdens de zwangerschap is af te raden. Los van mogelijke risico’s van het gas zelf, is zuurstofgebrek op zich al schadelijk voor de ontwikkeling van de foetus.

Kans op ongevallen

 • Lachgas is op zich niet ontvlambaar, maar omdat het in patronen of gasflessen onder hoge druk zit. Wie niet weet dat het de bedoeling is het gas via een ballon in te adenmen en het rechtstreeks inhaleert uit een lachgaspatroon of van een gasfles kan de lippen, mondholte of zelfs longen bevriezen.
 • Het dronken gevoel bij het inademen van lachgas heeft ook te maken met het zuurstofgebrek in de hersenen. Zeker wanneer iemand verschillende keren na elkaar lachgas inhaleert of snel na elkaar gebruikt, is dat een risico. Het zuurstoftekort kan zorgen voor coördinatiestoornissen en dus ook voor valpartijen en verwondingen. Omdat lachgas ook de pijn stilt, kan het ook voorkomen dat die niet meteen opgemerkt wordt.
 • Rijden onder invloed van lachgas is levensgevaarlijk. Ook al duurt de roes niet meer dan een paar minuten, lachgas kan ook nadien voor onoplettendheid zorgen. Deelname aan het verkeer in de uren na het gebruik blijft daarom af riskant.

Risico’s op lange termijn

 • Mensen met hart- of bloedvaatproblemen moeten extra uitkijken voor de risico’s van lachgas.
 • Regelmatig lachgas gebruiken, is riskant voor mensen met een vitamine B12-tekort. Wie qua voeding sowieso moet opletten voor voldoende vitamine B12-inname (bijvoorbeeld veganisten) loopt extra risico. Langdurig gebruik van lachgas kan door zo’n tekort voor bloedarmoede en problemen aan het zenuwstelsel zorgen.
 • Langdurig en veelvuldig gebruik vergroot de kans op zenuwschade aan het ruggenmerg.
 • Volgens onderzoekers kunnen via lachgaspatronen minuscule metaaldeeltjes in de longen terechtkomen die op termijn schadelijk zijn voor het lichaam.
 • Het risico op aanhoudende gevoelloosheid en tintelingen in bijvoorbeeld handen en voeten neemt toe met regelmatig of langdurig gebruik.
 • Lachgas staat bekend als weinig verslavend. Toch is het niet uitgesloten.

Meer over lachgas en vluchtige snuifmiddelen

Materiaal over lachgas en vluchtige snuifmiddelen