Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Drugs ABC » Lachgas » Wat zegt de wet over lachgas?

Wat zegt de wet over lachgas?

Lachgas is in België geen verboden product. Toch gelden een aantal wetten.

Door een uitspraak van het Europees hof werd in 2014 de verkoop, het bezit en gebruik toegelaten. Toch is lachgas in België niet zomaar toegestaan.
De wet maakt het onderscheid tussen oneigenlijk en eigenlijk gebruik. Dat betekent dat lachgas enkel in de geneeskunde, voedingsindustrie en auto-industrie is toegelaten.

Sinds 8 april 2024 heeft België een verbod op het oneigenlijk gebruik van lachgas. Het Koninklijk Besluit van 29 maart 2024 dat toen in werking ging, bepaalt dat de verkoop, de invoer, het aanschaffen, het bezit of vervoeren strafbaar is. Dat geldt ook voor de online handel.

Dat wil zeggen dat er weliswaar nog plaatsen zijn waar lachgas kan verkocht worden, maar enkel als het voor eigenlijk gebruik bedoeld is.

Een eerste overtreding van het verbod op oneigenlijk gebruik, wordt bestraft met een geldboete van 120 tot 200 euro. Bij herhaling binnen een jaar na de eerste veroordeling wordt dat een geldboete van 208 tot 400 euro en bij een nieuwe herhaling binnen een jaar na de tweede veroordeling met een gevangenisstraf van acht dagen tot een maand en een geldboete van 400 tot 800 euro.

Eerder al was er (door het Koninklijk Besluit van 11 februari 2021) een algemeen verbod op de verkoop aan minderjarigen (- 18 jaar). Dat geldt dus niet alleen voor het oneigenlijk, maar ook voor het eigenlijk gebruik van lachgas.
Op elk recipiënt van lachgaspatronen voor spuitbusvullingen moest door die wet ook al de vermelding staan dat lachgas gevaarlijk is.

Meerdere gemeenten en steden legden lachgas aan banden via het systeem van GAS-boetes (Gemeentelijke Administratieve Sancties). Sinds het verbod van april 2024 is het niet meer mogelijk om het oneigenlijk gebruik van lachgas met een GAS-boete te bestraffen.

Bij gebruik in het verkeer kan de politie ook ingrijpen op basis van de bepaling in de wegcode die stelt dat je “over de nodige vaardigheden moet beschikken om alle nodige rijbewegingen te kunnen uitvoeren” en je voertuig voortdurend goed in de hand moet hebben. Een inbreuk daarop is een verkeersovertreding van de tweede graad.
De politie kan ook aan de hand van een checklist vaststellen dat je in ‘staat van dronkenschap verkeert’. Dat kan een geldboete en een verval van het rijbewijs van minstens een maand opleveren.

Meer over lachgas en vluchtige snuifmiddelen

Materiaal over lachgas en vluchtige snuifmiddelen