Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het welzijn van hun werknemers en kunnen aansprakelijk gesteld worden als er problemen zijn door alcohol of andere drugs. Maar ook de werknemer die door alcohol- of ander druggebruik een ongeval met schade aan derden veroorzaakt, kan aansprakelijk gesteld worden.

Strafrechtelijke verantwoordelijkheid

Een werknemer die onder invloed van alcohol of drugs een ongeval veroorzaakt waarbij iemand anders verwond raakt, is daarvoor strafrechtelijk verantwoordelijk. Hij kan een correctionele straf en/of een geldboete krijgen.

Wanneer aangetoond kan worden dat de werkgever niet voorzichtig genoeg is geweest, kan ook hij verantwoordelijk worden gesteld. Bijvoorbeeld als een werkgever een dronken werknemer laat verder werken en die werknemer een ongeval veroorzaakt waardoor een andere werknemer sterft. Ook wanneer een werkgever dealen toelaat in de onderneming zijn er sancties mogelijk.

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Wanneer een werknemer tijdens het werk onder invloed van alcohol of drugs schade toebrengt aan iemand anders, zal de werkgever de schade moeten vergoeden. De werkgever kan de schade enkel verhalen op zijn werknemer als het disfunctioneren door alcohol of andere drugs als een zware fout of een herhaaldelijk voorkomende lichte fout wordt aanzien. Dronken een voertuig besturen wordt gezien als een zware fout.

Ook de werkgever zelf kan burgerrechtelijk aansprakelijk worden gesteld als blijkt dat hem een persoonlijke fout kan worden verweten, zoals iemand tot drinken aanzetten of een werknemer onder invloed laten doorwerken.

VAD heeft heel wat publicaties uitgegeven die hierover meer duidelijkheid verschaffen. Voor werkgevers is er de website Qado, waar alles te vinden is voor een efficiƫnt preventief alcohol- en drugbeleid op maat.

Lees meer: mag er op het werk getest worden op alcohol- en druggebruik?

Meer weten?

Wetgeving en alcohol

De wetgeving regelt ondermeer het schenken en produceren van alcohol, het gebruik van alcohol in het verkeer en de leeftijd voor de verkoop en het schenken van alcohol aan jongeren.

Drank, drugs of pillen op het werk? Goed gek

Affiche die sensibiliseert over de risico's van middelengebruik op het werk.