Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Over ons » In samenwerking

In samenwerking

Bij De Druglijn komen tal van thema’s aan bod: alcohol, illegale drugs, gokken, preventie, hulpverlening, vroeginterventie, welzijn en nog veel meer. Ook de waaier aan doelgroepen is groot. De lijn bevindt zich dus op het kruispunt van tal van wegen. Een goede samenwerking op verschillende niveaus is daarom essentieel.

Met onze VAD-collega’s

De Druglijn is een deelwerking van VAD, het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs. VAD verstrekt informatie, consult en vorming, doet aan methodiekontwikkeling, netwerking, evaluatie en kwaliteitsbevordering en beleidsvoorbereiding.

De Druglijn kan voor de inhoudelijk onderbouwing van haar werking terugvallen op de expertise van de VAD-collega’s. Omgekeerd levert De Druglijn input in werkgroepen en projecten op VAD-niveau. Omdat De Druglijn via de duizenden contacten de vinger aan de pols houdt, is zij goed geplaatst om vragen en noden rond bepaalde topics te signaleren.

Als publieksservice van VAD is De Druglijn vaak betrokken bij sensibilisering en campagnes. Meer nog: VAD kiest ervoor om de meeste van die initiatieven onder de Druglijnnaam te lanceren.

Hulp- en infolijnen en online hulp

De Druglijn heeft van bij haar ontstaan het contact met andere lijnen warm gehouden. Soms gewoon in functie van feedback, dan weer in de vorm van echte wederzijdse ondersteuning (bijvoorbeeld door het verstrekken of inwinnen van technisch advies of door het verzorgen van vorming voor elkaars medewerkers).

  • In het verleden werden contacten uitgebouwd met het Antigifcentrum, Awel, de Diabetes-infolijn, Lumi, de Jo-Lijn, Teleblok, Tele-onthaal, de Veilig Vrijenlijn, de Vlaamse Infolijn, de Zelfmoordlijn, en anderen. De Druglijn is al bijna 20 jaar een van de drijvende krachten achter het opstarten van OHIL, het Vlaamse Overleg van Hulp- en Infolijnen. Het is de plaats bij uitstek waar Vlaamse lijnen met elkaar overleggen en afstemmen.
  • Telefoonlijnen waren bij de eersten om in te zetten op online hulp. In 2004 pionierde De Druglijn met mailbeantwoording. In 2010 kwam daar Skype bij; een service die eind 2020 werd stopgezet. Chatten kan sinds 2021 en werd sinds 2019 ook sterker uitgebouwd. Inmiddels worden meer dan de helft van de vragen aan de lijn online gesteld. Sinds 2009 is De Druglijn lid van OHUP, het Vlaamse OnlineHulp UitwisselingsPlatform. Dat omvat een tiental lijnen en organisaties die online hulp en advies aanbieden en wil online hulp binnen de sociale sector promoten en kwalitatief verbeteren. Kom hier meer te weten over OHUP.

European Foundation of Drug Helplines (FESAT)

Veel Europese landen hebben een of meerdere drughulp- en infolijnen. Zij worden overkoepeld door de European Foundation of Drug Helplines (FESAT). FESAT telt zo’n dertig leden en wil deskundigheid bevorderen en ervaringsuitwisseling stimuleren. FESAT organiseerde in het verleden conferenties en vormingen maar publiceerde ook richtlijnen. Alle FESAT-leden houden zich aan een ethisch charter.

De Druglijn is sinds 1996 actief lid en Tom Evenepoel, coördinator van De Druglijn, is sinds 2008 vice-voorzitter van FESAT.

In het verleden was De Druglijn partner is een aantal projecten, bijvoorbeeld binnen het Europese Programma Een Leven Lang Leren. Zo leidde een partnership met lijnen uit Nederland, Ierland, Noorwegen, Malta, Cyprus en Griekenland in 2011 tot een leidraad met ‘best practices in drug helpline work’. De focus daarbij ligt op drie belangrijke domeinen in de werking van drughulplijnen: beleid en praktijk, ondersteuning en supervisie en tot slot technologie en rapportering.

Download de Nederlandstalige versie van de richtlijnen (pdf)

Over ons

Onze werking

Van telefoonlijn groeide De Druglijn uit tot een omvattende service met een ruim online aanbod. Publicaties en campagnes dragen bij tot sensibilisering en beeldvorming over alcohol en andere drugs.

Hoe we werken

De Druglijn is doordrongen van een duidelijke visie op alcohol- en ander druggebruik én op het beantwoordwerk. Degelijk opgeleide mensen en samenwerking zijn daarin essentieel.

Resultaten en rapportering

De duizenden contacten zijn een schat aan anonieme informatie. Wie maakt zich waarover zorgen? Wat zijn de noden op vlak van hulp en preventie? De Druglijn brengt het in kaart.