Het gebruik van vluchtige snuifmiddelen brengt risico's met zich mee op korte en lange termijn. Op korte termijn brengt het een aantal lichamelijke gevolgen met zich mee, terwijl ook de manier van gebruik een invloed heeft. Na langdurig gebruik ontstaat tolerantie en ook geestelijke en lichte lichamelijke afhankelijkheid zijn mogelijke gevolgen.

Door de gesnoven stof

Door het gebruik van vluchtige snuifmiddelen kan men last hebben van geprikkelde slijmvliezen, mond, neus, keel en luchtpijp. Maar ook van rode tranende ogen, misselijkheid, braken, diarree en hartritmestoornissen. Snuiven kan ook tot roekeloos, verward en bizar gedrag leiden.

Na de euforische roes volgt een verdovend effect met verstoorde bewegingen, slappe benen, geheugenproblemen, overgevoeligheid voor pijn, een stijging van hartslag en bloeddruk en onregelmatige ademhaling. Maar ook volledige spierverslapping (tot zelfs verlammingsverschijnselen), een plotse bloeddrukdaling (waardoor men kan vallen), bewustzijnsverlies en hartstilstand komen voor.

Het snuiven kan hartritmestoornissen veroorzaken. In extreme gevallen kan dit leiden tot het Sudden Sniffing Death Syndrom (SSD-syndroom) met overlijden als gevolg

Risico's omwille van het zuurstoftekort bij het snuiven

Door het snuiven van bepaalde producten ontstaat er een zuurstoftekort. Sommige stoffen kunnen de hersenen ook zodanig verdoven dat ze geen signaal meer geven om te ademen. Sommige snuifmiddelen kunnen ook voor problemen met de luchtpijp en longen zelf zorgen. Ademhalingsproblemen en zuurstofgebrek kunnen tot bewusteloosheid en coma leiden. Dat kan zelfs dodelijk aflopen.

Zuurstofgebrek en schommelingen in de hartslag en bloeddruk zijn tijdens de zwangerschap erg gevaarlijk. Sommige stoffen kunnen ook rechtstreeks op de baby inwerken. Tijdens de borstvoeding komen schadelijke stoffen in de moedermelk terecht.

Door de manier van gebruik

Naast deze risico's veroorzaakt door de producten zelf, zijn er ook risico's verbonden aan de manier van gebruik. Wanneer snuifmiddelen opgesnoven worden in een plastic zak is er gevaar op verstikking. Ook gaat het vaak om brandbare stoffen waarmee snel ongelukken gebeuren. De huid kan geïrriteerd raken of verbranden bij contact met vluchtige snuifmiddelen of in het geval van spuitbussen onder druk zelfs bevriezen. Wanneer de stoffen op watten gebracht en zo opgesnoven worden, kan er een 'haarbal' van watten ontstaan in het maag-darmkanaal. De wattendeeltjes kunnen ook longbeschadiging veroorzaken.

Op lange termijn

Het komt niet vaak voor dat iemand vluchtige snuifmiddelen lange tijd of jarenlang gebruikt. Gebeurt het toch, dan kan het veel schade aanrichten. Veel van dit soort stoffen zijn giftig of kankerverwekkend.

Door langdurig gebruik kunnen er tintelingen of verlammingsverschijnselen ontstaan in armen en benen. Ook gehoor-, slik-, spraak- en ademhalingsproblemen komen voor. De spieren kunnen schade oplopen. In iemands gedrag kunnen na verloop van tijd allerlei veranderingen optreden (wispelturig, verward, depressief, …).

Vluchtige snuifmiddelen zijn vaak giftig en schadelijk voor de organen. Naast lever- en nierbeschadiging houdt elk van de verschillende stoffen op lange termijn specifieke risico's in. Benzeen bijvoorbeeld kan bloedarmoede, leukemie en beenmergbeschadiging veroorzaken, tolueen kan een afname van de bloedcellen en hersenbeschadiging veroorzaken, poppers breken de rode bloedcellen af waardoor bloedarmoede kan ontstaan,...

Bij mensen die beroepshalve vaak werken met oplosmiddelen, wordt meer kanker vastgesteld. Ook de zogenaamde 'schildersziekte' komt vaak voor. Officieel heet deze ziekte het Organisch Psychosyndroom door Solventen. OPS komt voor bij schilders, grafici en drukkers, laboranten, schoonmakers, houtbewerkers, enzovoort. Vaak hebben zij eerst vage klachten over hoofdpijn en concentratieproblemen, die later overgaan in hersenbeschadiging met zware en blijvende psychische problemen.

Afhankelijkheid

Bij langdurig gebruik van vluchtige snuifmiddelen ontstaat tolerantie, dat wil zeggen dat er meer nodig is om hetzelfde effect te bekomen. Soms ontstaat er ook een geestelijke afhankelijkheid van de snuifmiddelenroes. Ook kan een lichte lichamelijke afhankelijkheid voorkomen

Afkick

Meestal zijn de onthoudingsverschijnselen niet zo ernstig: het gaat dan om duizeligheid, misselijkheid, slapeloosheid en angst.

Lachgas en andere vluchtige stoffen. De meest gestelde vragen

Folder met uitleg bij het fenomeen van vluchtige snuifmiddelen, wat dit soort stoffen doet, hoe ze worden gebruikt en wat daarbij fout kan gaan op korte en lange termijn.

Meer over vluchtige snuifmiddelen