Cocaïne is een drug die vaak de pers haalt. En reeds in 2004 wees De DrugLijn op een stijgend aantal vragen over cocaïne. De laatste jaren blijft dat aantal vragen echter stabiel. Ook het recentste uitgaansonderzoek van VAD (2018) toont dat het cocaïnegebruik bij uitgaanders vanaf 2003 steeg tot een piek in 2007 maar sindsdien weer terugviel en stabiel blijft. De uitgaanders worden bevraagd op rockfestivals, dance events en in clubs.

Ongeveer 18% (of bijna 1 op 5) van de bevraagde uitgaanders gebruikte het voorbije jaar cocaïne. De meesten van hen deden dat maar af en toe.

Combigebruik

De meerderheid van de uitgaanders die coke gebruikt doet dat tijdens het uitgaan. Toch gebruikt een deel ook voor het uitgaan en zelfs erna. Cocaïne wordt vooral in groep gebruikt. Ook wordt cocaïne vrij vaak samen met andere illegale drugs of met alcohol gebruikt. Hierbij is men zich dikwijls niet bewust dat dit combigebruik is. Het is een gewoonte waarbij ze niet echt stilstaan.

Risico's van cocaïne

De evolutie in het cocaïnegebruik wordt ongetwijfeld mee bepaald door de evolutie in de prijs. Bij een lagere prijs stijgt het gebruik én het aantal mensen dat zijn gezondheid in gevaar brengt. Cocaïne is zelden een zuiver product en wie gebruikt weet nooit echt wat ze gebruiken. Cocaïne neemt remmingen weg en kan leiden tot roekeloos en ongewenst gedrag. Risico's zoals verhoogde lichaamstemperatuur, hartkloppingen en uitputting worden in het uitgaansleven nog versterkt door omgevingsfactoren zoals bijvoorbeeld temperatuur en overbevolking.

Hoewel uit onderzoek dus duidelijk blijkt dat het cocaïnegebruik in het uitgaansleven de laatste tien jaar licht gestegen is, gaat het nog steeds om een minderheid van de uitgaanders. En deze groep is ook niet representatief voor de Vlaamse bevolking.

Meer info over uitgaan en drugs vind je in ons luik Uitgaan.

Risico's van cocaïne beperken

Met deze tips kan je de risico's die gepaard gaan met het gebruik van cocaïne beperken.

Combigebruik. De meest gestelde vragen

Folder over de risico's van het combineren van illegale drugs met elkaar of met alcohol.