Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Drugs ABC » Cocaïne » Waar wordt cocaïne mee versneden?

Waar wordt cocaïne mee versneden?

Cocaïne, het witte, fijne, glinsterende poeder, mag er dan wel “clean” uitzien, zuiver is de drug allerminst.

In beslag genomen cocaïne blijkt de voorbije jaren een gemiddelde zuiverheid van zo’n 80% te hebben. Dat is een paar procent hoger dan pakweg tien jaar terug. Het zou wel kunnen dat dit wat een vertekend beeld is omdat er veel cocaïne die onderschept wordt als ze het land binnen komt. Cocaïne die uiteindelijk via de illegale markt bij de eindverbruiker terecht komt, kan uit winstbejag minder zuiver zijn. Net zoals andere illegale drugs, wordt cocaïnepoeder immers altijd versneden  met andere stoffen. 100% zuiver is cocaïne die men koopt dus nooit.

Coke wordt versneden met onschuldige producten…

De verhalen over cocaïne die vervuild is met andere illegale drugs zijn meestal gebaseerd op hardnekkige mythes. Vaak gaat het in werkelijkheid om versnijding met onschuldige producten zoals suikers (mannitol, glucose, lactose,…) of vitamines.

…en met geneesmiddelen…

Sommige geneesmiddelen zijn voor mensen die dealen interessant om cocaïne mee te versnijden. Lidocaïne en novocaïne bijvoorbeeld werken net als cocaïne plaatselijk verdovend, en geven de typische bittere smaak op de tong. Uit de verdovende werking of bittere smaak van een dosis cocaïne is met andere woorden niet af te leiden of het gaat om zuivere of om versneden cocaïne.

…maar ook met gevaarlijke producten

Fenacetine werd reeds aangetroffen in cocaïnestalen. Dat is een pijnstiller die in Nederland en België verboden is omdat veelvuldig gebruik nierschade kan veroorzaken.

Ook levamisol, een antikankermedicijn, vindt men soms terug in cocaïne. Dit medicijn heeft allerlei bijwerkingen en kan bij langdurig gebruik agranulocytose, een ernstige bloedaandoening, veroorzaken.

Eind 2004 wezen waarschuwingscampagnes in België en omringende landen op het acute gevaar van cocaïne die versneden werd met atropine of met hydroxyzine. Door het gebruik daarvan belandden verschillende mensen in het ziekenhuis. Atropine werkt als tripmiddel en veroorzaakt gezichts- en gehoorshallucinaties.

Zoals bij elke drug, houdt het gebruik van cocaïne risico’s in, maar de toevoeging van atropine maakt het nog gevaarlijker. De bloeddruk stijgt en de hartslag versnelt erdoor. Bij een overdosis treden rusteloosheid en een verminderd bewustzijn op. In extreme gevallen leidt dit tot overlijden als gevolg van ademhalings- en hartritmestoornissen. Snel ingrijpen en een ziekenhuisopname is de boodschap.

Onvoorspelbare effecten

De gevolgen van cocaïnegebruik vooraf inschatten, is moeilijk. Men weet nooit hoe groot de actieve dosis is die ze innemen en met welke (gevaarlijke) stoffen de dosis eventueel vermengd is.

Wie erg zuivere cocaïne zou gebruiken, loopt dan weer het risico een hogere dosis dan verwacht te nemen, zeker als men versneden cocaïne gewend is.

Veelgestelde vragen over cocaïne