Het syndroom van Korsakov is een hersenbeschadiging veroorzaakt door een zwaar tekort aan vitamine B1. Langdurig overmatig alcoholgebruik kan hiervan een oorzaak zijn.

Symptomen

Korsakov kan problemen op verschillende gebieden veroorzaken. Vooral het geheugen om nieuwe dingen te onthouden wordt aangetast. Daarnaast kan er ook sprake zijn van problemen op volgende domeinen:

  • Coördinatiestoornissen: bewegingen verlopen minder vloeiend, men heeft moeite met het inschatten van afstand of kracht van een beweging en kan moeilijk het evenwicht houden.
  • Gedragsveranderingen: verlies van interesses is een opvallend verschijnsel bij personen met Korsakov.
  • Emotionele veranderingen: dit kan gaan van stemmingsschommelingen tot makkelijk in paniek geraken en een algemeen angstgevoel.
  • Verlies van besef van tijd en ruimte: men weet vaak niet waar men zich bevindt waardoor hij makkelijk gaat verdwalen. Ook het aangeven van de dag, maand of zelfs het jaar is niet evident.

Hoe omgaan met Korsakov?

Patiënten met Korsakov hebben vaak weinig inzicht in hun eigen ziekte. Ze beseffen niet altijd dat er een probleem is. Daarnaast lijden patiënten met Korsakov vaak aan confabulaties. Dit betekent dat ze vaak verhalen of gebeurtenissen gaan verzinnen. Voor hen zijn dit echter echte herinneringen. Ze hebben geen slechte bedoelingen hiermee of zijn dus niet aan het liegen in de strikte zin van het woord. Voor de omgeving kan dit (in combinatie met het overmatig drinken op zich en het gebrek aan ziektebesef) heel erg frustrerend zijn.

Door de omgeving worden deze kenmerken soms verward met beginnende dementie.

Wie zich zorgen maakt en eventuele signalen opmerkt, neemt best contact op met de huisarts.

Diagnose en hulp

De diagnose Korsakov stellen is werk voor een psychiater en/of neuroloog. Wanneer men stopt met drinken, kan er voor een beperkte groep verbetering optreden in de symptomen.

Wie zich in een vergevorderd stadium van Korsakov bevindt, kan in vele gevallen niet meer zelfstandig blijven wonen. In uitzonderlijke gevallen kan men terecht in een rust- en verzorgingstehuis, al gelden daar vaak leeftijdsgrenzen. Patiënten kunnen dan opgevangen worden in een project beschut wonen of een psychiatrisch verzorgingstehuis.

Meer over Korsakov vind je hier.

Test jezelf
Hoe riskant is mijn alcoholgebruik? Hoe staat het met mijn kennis over alcohol?

Stoppen met drank, drugs, pillen of gokken

Stoppen met drank, drugs, pillen of gokken gaat zelden zonder slag of stoot. Het is een verhaal van wisselend succes, tegenslagen en overwinningen. Deze folder biedt basisadvies en houvast.