'Ik ben niet verslaafd', 'Ik stop wanneer ik wil', 'Jij drinkt toch ook wijn'… Het zijn veel gehoorde uitspraken. Wanneer je een gesprek probeert aan te knopen, wordt alles ontkend of geminimaliseerd. Twijfels en gevoelens van onmacht stapelen zich op. Hoe ga je daar als ouder mee om?

Een probleem of niet

Vermijd discussies over al dan niet verslaafd zijn. Iemand die met drank of drugs in de problemen raakt, hoeft niet per se verslaafd te zijn of gezondheidsproblemen te hebben. Er zijn ook risico's op het moment van het gebruik (een black-out of een ongeval). En ook op relationeel en sociaal vlak (op school, op het werk, met vrienden en ook thuis) kan er vanalles fout lopen.

Wie te veel drinkt of drugs gebruikt, heeft er alle belang bij om problemen te ontkennen. Want wie zogezegd geen probleem heeft, hoeft er ook niets aan te doen.

Maak gerust duidelijk waar jij zelf last van hebt. Je hoeft je eigen mening en gevoel niet weg te cijferen omdat je kind je bezorgdheid wegwuift.

Stoppen kan je moeilijk afdwingen

Je kind van de alcohol of drugs afhouden door het simpelweg te verbieden of door te controleren, is een illusie. Wie daar te ver in doordrijft, gaat een uitputtende strijd aan die de verstandhouding alleen maar onder druk zet.

Om te stoppen of te minderen moet je kind zelf tot een besluit komen. Dat betekent niet dat je als ouder machteloos moet toezien. Grenzen stellen blijft zinvol. Je geeft er een duidelijk signaal mee ("Dit duld ik niet meer"). Grenzen kunnen je kind vroeg of laat een reden geven om zijn of haar gebruik in vraag te stellen.

Blijf in gesprek

Als je kind teveel alcohol drinkt of drugs gebruikt, legt dat een grote druk op je gezin. Het probleem overschaduwt vaak de leuke momenten. Toch is het belangrijk om het thuis leefbaar te houden en te investeren in de band met elkaar. Maak plaats voor leuke activiteiten, humor en af en toe een babbel met elkaar. Je kind is natuurlijk meer dan iemand die alcohol of drugs gebruikt, focus vooral op die kanten.

Het is pas wanneer het mogelijk is om een rustig gesprek met je zoon of dochter te hebben, dat je kan proberen hem of haar te motiveren om iets aan het gebruik te doen.

Wat kan ik doen?

Ga op zoek naar jouw sterktes. Dat helpt om goed met de situatie om te kunnen.

Recht op antwoord

De meest gestelde juridische vragen van ouders met druggebruikende kinderen krijgen een helder antwoord. De brochure bevat ook adressen voor juridisch advies op maat.