Het Druglijn-jaarverslag bevat niet alleen cijfers over de contacten. Het biedt jaar na jaar ook een zicht op cijfers uit de ruimere werking: hoe vaak de online zelftests afgelegd worden, hoe goed de website het doet en nog veel meer. Elk jaar rond april of mei verschijnt het jaarverslag met cijfers van het voorafgaande jaar.

Vijf markante weetjes over recordjaar 2019


1. Bij 25-jarig bestaan ook het hoogste aantal vragen ooit

De Druglijn bestond in 2019 niet alleen 25 jaar, qua aantal vragen werd het een recordjaar. Alles samen werd aan 7.511 bellers, skypers, mailers en chatters een antwoord op maat bezorgd. Dat is 5% meer dan het jaar voordien. 2019 was ook het derde jaar op rij dat er meer dan 7.000 vragen waren. In alle jaren voordien werd er nooit zoveel contact genomen. Meer in detail bekeken werden 3.620 telefoon- en Skypegesprekken gevoerd, 802 chats en 3.042 mails. Wanneer het aantal mailcontacten, chat- en Skype-gesprekken opgeteld worden, blijkt dat 52% van alle vragen online gesteld wordt.

2. De contacten duren langer dan ooit

De Druglijn is geen noodlijn. Je kan er ook gewoon voor informatie bij terecht maar kan er ook je verhaal kwijt, je zorgen voorleggen en advies vragen. Omdat het aantal vragen naar advies en hulp toeneemt ten opzichte van het aantal louter informatieve vragen, neemt ook de duur van de contacten toe. De gemiddelde tijd van een telefoon-, Skype- en chatgesprek nam net als in de jaren voordien ook in 2019 verder toe. Enkel de gemiddelde duur die aan een mail-antwoord besteed werd, viel wat terug. De totale tijd die in 2019 besteed werd aan alle contacten bedroeg 2.616 uur. Ter vergelijking: in 2010 bedroeg dit slechts 1.505. Omdat typen tijdsintensiever is dan praten, verbaast het niet dat de chat- en mailbeantwoording samen goed waren voor 64% van de totale duur van het beantwoordwerk.

3. Mensen die gebruiken, gokken of gamen nemen meer contact dan ooit

Meer dan vier op tien vragen kwam van mensen die drank, drugs of pillen gebruik(t)en, gokken of gamen. Het percentage vragen van hen neemt al een paar jaar toe en steeg van 38% naar 42%. Bij chatters vertegenwoordigen ze zelfs 50% van alle oproepers, maar ook bij bellers als mailers vormen ze de grootste groep. Ouders (18%) vormen over alle soorten contacten heen de tweede grootste groep. Zij bellen veel vaker dan dat ze mailen of chatten. Partners, broers en zussen, kinderen van gebruikende ouders en overige familieleden zijn samen goed voor bijna een op vijf (18%) van alle contacten. Afhankelijk van hun leeftijd maken zij gebruik van zowel telefoonlijn, mail- of chatservice.

4. Voor het eerste even veel vragen over alcohol als over cannabis

Samen met cocaïne blijven cannabis en alcohol de drie drugs waarover het vaakst contact wordt genomen. Het aantal vragen over alcohol neemt al een aantal jaren toe terwijl het percentage vragen over cannabis licht daalt. Samen zorgde dat ervoor dat in 2019 voor het eerst in het lange bestaan van de lijn even veel vragen over alcohol als over cannabis werden gesteld (29%). Het percentage vragen over cannabis blijft in chatgesprekken (33%) en aan de telefoon (34%) wel hoger dan in mails (22%) terwijl via die weg dan weer meer vragen over alcohol worden gesteld (33%) dan via chat (23%) of telefoon (27%).
Het aantal vragen over cocaïne (16%) blijft al jaren vrij stabiel.
Andere illegale drugs komen een stuk minder aan bod. Het percentage vragen over xtc nam lichtjes toe (5%).Het percentage vragen over speed (6%), heroïne (2%) en lsd (1%) maar ook voor minder bekende drugs zoals GHB (1%), ketamine (2%) of andere nieuwe psychoactieve stoffen (1%) bleef stabiel.
Ook omtrent medicatie, gokken en problematisch gamen krijgt De Druglijn vragen. Al blijven de percentages vragen over gokken (4%) en gamen (5%) een stuk lager dan over medicatie (10%), ze nemen de laatste jaren duidelijk toe. Zo worden er inmiddels meer vragen over gesteld dan over tal van illegale drugs. Het valt overigens op dat deze vragen vooral van gokkers en ook steeds meer van gamers zelf komen.

5. Website, online tests, zelfhulp en zelfzorg blijven scoren

Het aantal bezoekers op deze site blijft fors toenemen. In 2019 steeg het aantal sessies alweer met 22% tot 1.109.983.
Op de site werden 11.399 kennistests afgelegd en werd met 84.105 zelftests gecheckt hoe riskant iemands gebruik van drank, drugs en pillen of gok- en gamegedrag is. Bovendien gingen 776 mensen aan de slag met de online zelfhulpmodule DASH om hun gebruik te verminderen of te stoppen. Het aanbod van online tools blijft groeien. Nadat eind 2018 GRIP, een zelfzorgtool voor kinderen van ouders met afhankelijkheidsproblemen online ging, kwamen daar inmiddels een tweede en derde GRIP voor respectievelijk ouders en partners bij.

Jaarverslag 2019

Wil je meer weten over de 7.500 vragen die De Druglijn in 2019 kreeg? Of over het gebruik van haar online aanbod? Krijgt De Druglijn veel vragen van ouders? Wie maakt vooral gebruik van de chat? Gaan de vragen vooral over illegale drugs? Of ook over alcohol, gokken, gamen en medicatie?
Het jaarverslag vertelt je wie contact neemt en met welke vragen.