Het DrugLijn-jaarverslag bevat niet alleen cijfers over de contacten. Het biedt jaar na jaar ook een zicht op cijfers uit de ruimere werking: hoe vaak de online zelftests afgelegd worden, hoe goed de website het doet en nog veel meer. Elk jaar rond april of mei verschijnt het jaarverslag met cijfers van het voorafgaande jaar.

Vijf belangrijke vaststellingen uit 2018


1. Het aantal vragen blijft pieken: tweede drukste jaar ooit

De DrugLijn bezorgde in 2018 aan 7.131 bellers, skypers, mailers en chatters een antwoord op maat. Dat is weliswaar 3% minder dan in recordjaar 2017 maar het is pas het tweede jaar ooit dat de lijn meer dan 7.000 vragen beantwoord heeft. Meer in detail bekeken werden 3.521 telefoon- en Skypegesprekken gevoerd, 717 chats en 2.893 mail. Wanneer het aantal mailcontacten, chat- en skype-gesprekken opgeteld worden, blijkt dat 52% van alle vragen online gesteld wordt.

2. Steeds langere contacten

De DrugLijn is geen noodlijn. Je kan er ook gewoon voor informatie bij terecht maar kan er ook je verhaal kwijt, je zorgen voorleggen en advies vragen. Omdat het aantal vragen naar advies en hulp toeneemt ten opzichte van het aantal louter informatieve vragen, neemt ook de duur van de contacten toe. De gemiddelde tijd van een telefoon-, Skype- en chatgesprek nam net als in de jaren voordien ook in 2018 verder toe. Ook de gemiddelde duur die aan een mail-antwoord besteed werd, steeg. Wanneer de totale tijd die in 2018 besteed werd aan alle contacten in aantal uren wordt opgeteld, dan stemt dit overeen met 2.429 uur non-stop beantwoording. Ter vergelijking: in 2010 bedroeg dit slechts 1.505. Omdat typen tijdsintensiever is dan praten, verbaast het niet dat de chat- en mailbeantwoording samen goed waren voor 67% van de totale duur van het beantwoordwerk.

3. Wie neemt contact?

Meer dan één vraag op drie kwam van mensen die drank, drugs of pillen gebruik(t)en, gokken of gamen. Het percentage vragen van hen steeg van 36% naar 39%. Zowel bij chatters, bellers als mailers vormen zij de grootste groep. Zeker onder de mailers valt op dat steeds meer mensen contact zoeken omwille van hun alcoholgebruik. Ouders (18%) vormen over alle soorten contacten heen de tweede grootste groep. Zij bellen veel vaker dan dat ze mailen of chatten. Partners, broers en zussen, kinderen van gebruikende ouders en overige familieleden zijn samen goed voor een op vijf (20%) van alle contacten. Afhankelijk van hun leeftijd maken zij gebruik van zowel telefoonlijn, mail- of chatservice.

4. Cannabis, alcohol en cocaïne

Dat blijven de drie drugs waarover het vaakst contact wordt genomen. Het percentage vragen over cannabis (31%) daalde licht, terwijl dat voor alcohol (29%) en cocaïne (16%) vrij stabiel bleef. Het verschil in percentage vragen over cannabis en alcohol is de voorbije jaren steeds kleiner geworden en bedraagt nog amper 2%. Terwijl cannabis aan de telefoon en in chatgesprekken het vaakst aan bod komt, is dat in mails voor alcohol zo.
Het percentage vragen over andere illegale drugs blijft beperkt, vrij stabiel of daalde zelfs licht. Dat laatste geldt voor het percentage vragen voor xtc (3%). Het percentage vragen over speed (6%), heroïne (3%) en lsd (1%) maar ook voor minder bekende drugs zoals GHB (1%), ketamine (1%) of andere nieuwe psychoactieve stoffen (1%) bleef stabiel.
Ook omtrent medicatie, gokken en problematisch gamen krijgt De DrugLijn vragen. Al blijven de percentages vragen over gokken en gamen (telkens 4%) een stuk lager dan over medicatie (10%), ze nemen de voorbije jaren duidelijk toe en liggen inmiddels hoger dan voor tal van illegale drugs. Het valt overigens op dat deze vragen vooral van gokkers en ook steeds meer van gamers zelf komen.

5. Website, online tests en zelfhulp blijven scoren

Het aantal bezoekers op deze site blijft naar na jaar toenemen. In 2018 steeg het aantal sessies alweer met 11% tot 910.130. Al die bezoekers waren goed voor net geen 2 miljoen bekeken webpagina's.
Op de site werden 9.742 kennistests afgelegd en werd met 68.388 zelftests gecheckt hoe riskant iemands gebruik van drank, drugs en pillen of gok- en gamegedrag is. Niet minder dan 1.089 mensen gingen aan de slag met een online zelfhulpmodule DASH om hun gebruik te verminderen of te stoppen. Het aanbod van online tools blijft groeien en werd eind 2018 uitgebreid met GRIP, een tool voor kinderen van ouders met afhankelijkheidsproblemen.

Jaarverslag 2018

Wil je meer weten over de 7.000 vragen die De DrugLijn in 2018 kreeg? Of over het gebruik van haar online aanbod? Krijgt De DrugLijn veel vragen van ouders? Wie maakt vooral gebruik van de chat? Gaan de vragen vooral over illegale drugs? Of ook over alcohol, gokken, gamen en medicatie?
Het jaarverslag vertelt je wie contact neemt en met welke vragen.