Het Druglijn-jaarverslag bevat niet alleen cijfers over de contacten. Het biedt jaar na jaar ook een zicht op cijfers uit de ruimere werking: hoe vaak de online zelftests afgelegd worden en DASH of GRIP gebruikt worden, hoe tevreden de chatters en mailers zijn en nog veel meer. Elk jaar rond april of mei verschijnt het jaarverslag met cijfers van het voorafgaande jaar.

Vijf markante weetjes over recordjaar 2021


1. Het aantal vragen steeg sterker dan in 2020

De COVID-pandemie had reeds in 2020 een behoorlijke impact op de lijn. Er werd toen meer contact opgenomen dat ooit voorheen. Er waren toen ook opvallend meer oproepen van mensen in noodsituaties; zeker tijdens de eerste, strengste lockdown. Desondanks nam het aantal vragen aan De Druglijn in 2021 sterker toe dan in 2020. Niet onlogisch omdat de langetermijnsgevolgen van de pandemie met de tijd ook alsmaar duidelijker werden. Ook op vlak van problemen met alcohol, illegale drugs, medicatie, gokken en gamen.
Zo werd 2021 het derde recordjaar op rij. Alles samen werd aan 7.985 bellers, mailers en chatters een antwoord op maat bezorgd. Dat is 5% meer dan het jaar voordien. Meer in detail bekeken werden 3.500 telefoongesprekken gevoerd (+4%), 1.944 chats (+9%) en 2.541 mails (+3%) beantwoord.

2. De contacten duren nog langer dan voor de pandemie

De Druglijn is geen noodlijn. Je kan er ook gewoon voor informatie bij terecht maar kan er ook je verhaal kwijt, je zorgen voorleggen en advies vragen. Mede omdat veel hulpverlening (consultaties, opnames, praatgroepen) door de lockdowns in 2020 tijdelijk onmogelijk werd, nam het aantal hulpvragen sterk toe. Ook de nood aan een luisterend oor werd groter. Dat maakte dat de gemiddelde duur hoger lag dan voordien. In 2021 viel dat wat terug maar toch duurt een contact nog steeds langer dan voor de pandemie. Het aantal contacten dat langer dan een uur duurde lag bijvoorbeeld driemaal zo hoog als in 2019 en de jaren voordien.
De totale tijd die in 2021 besteed werd aan het beantwoorden van alle chats, telefoontjes en mails bedroeg 2.765 uur.

3. Mensen die gebruiken, gokken of gamen nemen meer contact dan ooit

Meer dan vier op tien vragen kwam van mensen die drank, drugs of pillen gebruik(t)en, gokken of gamen. Het percentage vragen van hen neemt verder toe en steeg op vijf jaar tijd van 36% naar 45%. Bij chatters vertegenwoordigen ze zelfs de meerderheid (52%), bij mailers net niet (49%). Ouders (15%) maken de tweede grootste groep uit. Zij bellen veel vaker dan dat ze mailen of chatten. Partners, broers en zussen, kinderen van gebruikende ouders en overige familieleden zijn samen goed voor een op vijf (20%) van alle contacten. Afhankelijk van hun leeftijd gaat hun voorkeur uit naar contact via telefoon, mail of chat.

4. Alcohol steeds duidelijk het meest besproken product

Samen met cocaïne blijven cannabis en alcohol de drie drugs waarover het vaakst contact wordt genomen. Het aantal vragen over alcohol lag opnieuw hoger dan het aantal vragen over cannabis. 2021 zag niet meteen een procentuele toename in het aantal vragen over alcohol (30%), maar wel een daling in het percentage vragen over cannabis (25%). Tot voor 2020 was cannabis steevast het meest besproken product aan de lijn. Anno 2021 blijft het alleen in chatgesprekken de nummer 1.
Ook al is er in de media en het maatschappelijk debat veel over cocaïne te doen, het aantal vragen deze drug (16%) blijft al jaren vrij stabiel.
Andere illegale drugs komen een stuk minder aan bod. Het percentage vragen over xtc nam wat af (4%) terwijl dat voor vragen over speed vrij stabiel bleef (6%). Ook voor heroïne (2%), lsd (1%), GHB (1%) en ketamine (2%) bleven de percentages ongewijzigd. Wat betreft nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) is er wel een zeker toename ook al blijft het percentage vragen (2%) beperkt.
Ook omtrent medicatie, gokken en problematisch gamen krijgt De Druglijn vragen. Al blijven de percentages vragen over gokken (3%) en gamen (9%) lager dan over medicatie (10%), ze nemen de laatste jaren wel toe. Zo worden er inmiddels meer vragen over gesteld dan over tal van illegale drugs. In 2021 steeg vooral het percentage vragen omtrent gamen.

5. Website, online tests, zelfhulp en zelfzorg blijven scoren

Het aantal bezoekers op deze site viel in 2021 weliswaar terug, maar het maar het aantal sessies blijft indrukwekkend: 865.668.
Op de site werden 11.078 kennistests volledig afgelegd en werd met 82.740 zelftests gecheckt hoe riskant iemands gebruik van drank, drugs en pillen of gok- en gamegedrag is. Bovendien gingen 394 mensen aan de slag met de online zelfhulpmodule DASH om hun gebruik te verminderen of te stoppen. Het gebruik van GRIP (de set van zelfzorgtools voor kinderen van ouders met afhankelijkheidsproblemen, voor ouders en voor partners) zit in de lift. In heel 2021 werden in totaal 12.433 sessies van deze drie tools gestart.

Jaarverslag 2021

Wil je meer weten over het record aantal vragen dat De Druglijn in 2021 kreeg? Of over het gebruik van het online aanbod? Krijgt De Druglijn veel vragen van ouders? Wie maakt vooral gebruik van de chat? Gaan de vragen vooral over illegale drugs? Of ook over alcohol, gokken, gamen en medicatie?
Het jaarverslag vertelt je wie contact neemt en met welke vragen.