Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Drugs ABC » Cannabis » Mag cannabis in België als medicijn gebruikt worden?

Mag cannabis in België als medicijn gebruikt worden?

Medicinale cannabis is in België enkel beschikbaar via de apotheker en op voorschrift.

Er zijn een aantal mogelijkheden waarop via de apotheker medicinale cannabis verkregen kan worden. De regelgeving heeft in de loop der jaren een weg afgelegd.

  • Zo heeft sinds 2015 Sativex, een industrieel geproduceerd product op basis van cannabis, een vergunning als medicijn.
  • Ook magistrale bereidingen zijn mogelijk, maar wel onder bepaalde voorwaarden.

Belangrijk om weten is dat veel van de CBD-producten die te koop worden aangeboden geen erkende medicijnen zijn.

Mogelijkheden van cannabis als medicijn

Hoewel de literatuur rond de medicinale werking van cannabis en cannabinoïden de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen, blijft het beschikbare wetenschappelijk bewijs vaak te beperkt om eenduidige conclusies te trekken. Bovendien worden in verschillende studies vaak verschillende cannabisproducten en –bereidingen gebruikt, met verschillende actieve ingrediënten, wat een eenduidige interpretatie van de resultaten bemoeilijkt.

De sterkte van het beschikbare bewijs voor de medische toepassing kan volgens het EMCDDA (2018) opgedeeld worden in verschillende categorieën, van onvoldoende tot gemiddeld.

Er is onvoldoende bewijs voor de medische toepassing van cannabis en cannabinoïden bij:

  • Palliatieve zorgen als gevolg van kanker
  • Slaapstoornissen, angststoornissen, depressie, degeneratieve neurologische stoornissen, inflammatoire darmziekten

Er is zwak bewijs voor de medische toepassing van cannabis en cannabinoïden bij:

  • Misselijkheid en braken als gevolg van chemotherapie
  • Aids-gerelateerd gewichtsverlies

Er is gemiddelde sterkte van bewijs voor de medische toepassing van cannabis en cannabinoïden bij:

  • Spierspasmen bij patiënten met Multiple Sclerose
  • Chronische pijn (incl. neuropatische pijn)
  • Medicatie-resistente epilepsie bij kinderen

Nederland: cannabis als pijnbestrijdingsmiddel

Sinds 2003 kunnen patiënten in Nederland op doktersvoorschrift cannabis krijgen als pijnbestrijdingsmiddel. Het gaat niet om ‘gewone’ cannabis uit een coffeeshop, maar om cannabis die specifiek omwille van zijn pijnstillende kwaliteiten gekweekt wordt.

Belgische wetgeving

In juli 2001 verscheen een Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad dat bepaalde dat er klinische proeven uitgevoerd mochten worden met medicinale cannabis. Deze proeven moeten echter eerst gemeld worden en goedkeuring krijgen. Enkel artsen verbonden aan een universitair ziekenhuis of een erkende pijnkliniek mogen de klinische proeven uitvoeren.

Buiten het kader van klinische proeven was medicinale cannabis niet verkrijgbaar in België, met uitzondering van Sativex. Dat medicijn is bedoeld voor Multiple Sclerose-patiënten die ernstige spasmen ervaren en is al in diverse Europese landen beschikbaar.

In 2015 maakte de Minister van Volksgezondheid werk van een nieuw Koninklijk Besluit. Dit maakt het mogelijk dat apothekers na doktersvoorschrift medicijnen afleveren die cannabinoïden bevatten. Het ging louter om vergunde medicijnen zoals de Sativex-spray.

In 2019 werd de toepassing van dit KB uitgebreid met een omzendbrief die een aantal criteria beschrijft om te bepalen of een grondstof, verontreinigd met THC, door een apotheker gebruikt kan worden in een magistrale bereiding. Daarmee werd het voor apothekers mogelijk om naast Sativex, onder bepaalde voorwaarden, ook magistrale bereidingen op basis van bijvoorbeeld CBD af te leveren. Belangrijk: het gaat daarbij enkel om magistrale bereidingen, die enkel op voorschrift verkrijgbaar zijn, en niet om andere bereidingen die vrij te koop zijn.

Tot slot zette de regering eind 2019 het licht op groen voor de oprichting van een cannabisbureau voor medicinale toepassingen. Met dit bureau krijgt de Belgische overheid het monopolie op de productie, de handel en de in- en uitvoer van cannabis voor medische doeleinden. Maar tot op vandaag is dat bureau nog niet actief.
Wat er momenteel mogelijk is op vlak van medicinale cannabis, kan je nalezen op de site van het FAGG.

Cannabis invoeren is verboden

Belgische patiënten kopen tot op vandaag soms cannabis in Nederland. Hiermee begeven ze zich juridisch op glad ijs.

Volgens de Belgische wet wordt niet elk cannabisbezit en/of -gebruik door meerderjarigen per definitie vervolgd. Maar de wet is wel duidelijk over het invoeren van cannabis. Dat is zonder meer verboden, zelfs met een doktersattest.

Meer over de wetgeving omtrent cannabis, lees je hier.