Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Drugs ABC » Alcohol » Wat is het syndroom van Korsakov?

Wat is het syndroom van Korsakov?

Het syndroom van Korsakov is een hersenbeschadiging, die soms verward wordt met beginnende dementie. Dit kan veroorzaakt worden door langdurig te veel alcohol te drinken.

Het syndroom van Korsakov is een hersenbeschadiging veroorzaakt door een zwaar tekort aan vitamine B1. Dit kan veroorzaakt worden door langdurig overmatig alcoholgebruik.

Symptomen van Korsakov

Het syndroom van Korsakov kan problemen op verschillende gebieden veroorzaken. Vooral het geheugen om nieuwe dingen te onthouden wordt aangetast. Daarnaast kan er ook sprake zijn van problemen op volgende domeinen:

  • Coördinatiestoornissen: bewegingen verlopen minder vloeiend, men heeft moeite met het inschatten van afstand of kracht van een beweging en kan moeilijk het evenwicht houden.
  • Gedragsveranderingen: verlies van interesses is een opvallend verschijnsel bij personen met Korsakov.
  • Emotionele veranderingen: dit kan gaan van stemmingsschommelingen tot makkelijk in paniek geraken en een algemeen angstgevoel.
  • Verlies van besef van tijd en ruimte: men weet vaak niet waar men zich bevindt waardoor hij makkelijk gaat verdwalen. Ook het aangeven van de dag, maand of zelfs het jaar is niet evident.

Hoe omgaan met Korsakov?

Patiënten met Korsakov hebben vaak weinig inzicht in hun eigen ziekte. Ze beseffen niet altijd dat er een probleem is. Daarnaast lijden patiënten met Korsakov vaak aan confabulaties. Dit betekent dat ze vaak verhalen of gebeurtenissen gaan verzinnen. Voor hen zijn dit echter echte herinneringen. Ze hebben geen slechte bedoelingen hiermee, of zijn dus niet aan het liegen in de strikte zin van het woord. Voor de omgeving kan dit (in combinatie met het overmatig alcohol drinken op zich en het gebrek aan ziektebesef) heel erg frustrerend zijn.

Door de omgeving worden deze kenmerken soms verward met beginnende dementie.

Wie zich zorgen maakt en eventuele signalen opmerkt, neemt best contact op met de huisarts.

Diagnose en hulp

De diagnose Korsakov stellen is werk voor een psychiater en/of neuroloog. Wanneer men stopt met drinken, kan er voor een beperkte groep verbetering optreden in de symptomen.

Wie zich in een vergevorderd stadium van Korsakov bevindt, kan in vele gevallen niet meer zelfstandig blijven wonen. In uitzonderlijke gevallen kan men terecht in een rust- en verzorgingstehuis, al gelden daar vaak leeftijdsgrenzen. Patiënten kunnen dan opgevangen worden in een project beschut wonen of een psychiatrisch verzorgingstehuis.

Meer over Korsakov vind je hier.

Materiaal over alcohol

Controle over je gebruik

Hoe hou je je gebruik onder controle? Hoe voorkom je problemen? Hoe ga je te werk wanneer je op het punt bent gekomen dat je wil minderen of stoppen?

Ontdek wat je kan doen

Bezorgd om iemand

Er duiken heel wat kopzorgen op als iemand waar je om geeft alcohol, drugs of pillen misbruikt, of overmatig gamet of gokt. Deze pagina’s helpen je op weg.

Ontdek ons advies op maat van partners, familie en vrienden