Het is nog niet zwart op wit bewezen, maar er zijn meer en meer aanwijzingen dat er een verband bestaat tussen regelmatig en zwaar gebruik van MDMA (de werkzame stof in xtc-pillen) en hersenschade. Toekomstig onderzoek moet nog verder uitsluitsel brengen.

Wat vaststaat is dat mensen die regelmatig xtc gebruiken of gebruikten, in vergelijking met mensen die niet gebruiken, minder goed scoren op geheugen- of concentratietesten.

De kans op schade is afhankelijk van:

 • de dosis (hoe meer men gebruikt, hoe meer kans op schade);
 • Gender (vrouwen lopen een groter risico op schade dan mannen);
 • omgevingsfactoren, zoals bijvoorbeeld de temperatuur in de club waar men xtc slikt.

Hersenschade, wat is dat dan?

De schade in de hersenen kan de volgende problemen veroorzaken:

 • angsten en gemoedsschommelingen;
 • geheugenproblemen;
 • verhoogde impulsiviteit (men heeft minder remmingen en handelt vaker zonder na te denken);
 • concentratieproblemen;
 • moeilijkheden bij plannen maken.

Ook andere factoren spelen een rol

Op deze bevindingen is wel wat kritiek geuit. Het onderzoek zou onvoldoende rekening houden met andere elementen die ook negatieve invloed hebben op de hersenen. Bijvoorbeeld:

 • Het feestpatroon van mensen die xtc gebruiken, met weinig rust en recuperatie in combinatie met weinig en ongezond eten. Heel de nacht dansen kan op zich al negatieve effecten hebben.
 • De vraag of xtc samen met alcohol, cannabis of andere drugs gebruikt wordt. Dergelijke combinaties verhogen de kans op problemen zoals uitdroging en oververhitting.
 • De samenstelling van de xtc-tabletten, die sterk kan verschillen van pil tot pil.

Onderzoek waarbij men zeker is dat xtc-gebruik de enige reden is voor hersenschade, is heel moeilijk realiseerbaar. Xtc-gebruik gaat vaak samen met een ongezonde levensstijl. Zo wordt xtc-gebruik vaak gecombineerd met alcohol en andere drugs. Bij personen die deelnemen aan onderzoek is het dan moeilijk om te bepalen of de hersenschade toe te schrijven is aan:

 1. xtc (of MDMA);
 2. de levensstijl (en eventueel de andere drugs die men gebruikt);
 3. de combinatie van allerlei factoren

Gezondheid en xtc

Wat zijn de risico's?

Wie xtc slikt, weet nooit wat hij precies gebruikt. Twee identiek uitziende pilletjes of poedertjes kunnen een heel andere uitwerking hebben.

Combigebruik. De meest gestelde vragen

Folder over de risico's van het combineren van illegale drugs met elkaar of met alcohol.

Test jezelf

Hoe riskant is mijn gebruik? Hoe staat het met mijn kennis over xtc?