De wet voorziet een strikt verbod op het rijden onder invloed van illegale drugs zoals cannabis, cocaïne, xtc, heroïne. Om na te gaan of een chauffeur op het moment van een controle onder invloed van drugs is, worden speekseltests gebruikt.

Maar wat gebeurt er juist als de politie je tegenhoudt bij een verkeerscontrole?

Bij een controle op drugs in het verkeer voorziet de wet een procedure in drie stappen:

  1. Aan de hand van een checklist gaat de politie na of je uiterlijke tekenen vertoont die erop kunnen wijzen dat je onder invloed drugs bent. Men let bijvoorbeeld op bloeddoorlopen ogen, verwijde of verengde pupillen, moeilijk spreken, verward of nerveus gedrag, evenwichtsstoornissen…
  2. Heeft men op basis van die checklist een vermoeden van rijden onder invloed van drugs, dan zal men een speekseltest afnemen. Bij daders of vermoedelijke daders van een verkeersongeval wordt sowieso een speekseltest afgenomen (zonder de checklist te overlopen).

    Is de speekseltest positief dan wordt je rijbewijs onmiddellijk ingehouden voor 12 uur. Dat geldt als beschermingsmaatregel. Bovendien kan de procureur des Konings onmiddellijk het rijbewijs laten intrekken voor 15 dagen. Deze maatregel kan maximaal tweemaal met 3 maanden verlengd worden.
    Bij een positieve speekseltest voorziet de wet ook automatisch stap 3, speekselafname door middel van het gebruik van de speekselcollector.
  3. Het staal van de speekselcollector wordt naar een labo gestuurd voor grondigere analyse. De resultaten daarvan gelden als wettelijk bewijs. Als ook dat staal positief is, ben je strafbaar en moet je voor de politierechtbank verschijnen.

De straffen gaan van een geldboete van 1.600 tot 16.000 € tot een mogelijk rijverbod van minimum 8 dagen tot maximum 5 jaar.
Wie zijn rijbewijs nog geen twee jaar heeft, krijgt automatisch een rijverbod en moet opnieuw een rijexamen afleggen om dat terug te krijgen.

Belangrijk om weten is ook dat alle onkosten van de controle (bijvoorbeeld de analyse in het labo,...) moeten terugbetaald worden door de chauffeur die positief test.

Als men herhaaldelijk op drugs in het verkeer betrapt wordt, kan de straf oplopen tot boete van 40.000 €, inclusief een mogelijke gevangenisstraf en een verval van het recht om een wagen te besturen sturen.

Heb je zelf nog vragen of ben je bezorgd? Neem dan anoniem contact met ons op.

Drank, drugs of pillen op het werk? Goed gek

Affiche die sensibiliseert over de risico's van middelengebruik op het werk.