سپیډ او کوکاین څه شی دي؟

سپیډ او کوکاین پاروونکي مخدره مواد دي. ددې معنی دا ده چې خلک ددې په استعمالولو سره انرژي ترلاسه کوي. عموماً دا داسې پوډر وي چې سړی یې د پوزې له لارې بوي کوي. دا مواد د انرژۍ یو جعلي احساس ورکوي، خو کله چې د دوی اثر لاړ شي، نو هغه کسان چې دا استعمالوي ډېر ستړي وي.

د سپیډ او کوکاین اثرات څه دي؟

سپیډ او کوکاین خلکو ته دا احساس ورکوي چې کم ستړي دي. د ولږې احساس ورکېږي او خلک یې د استعمال نه وروسته ځان ډېر خوشحاله احساسوي. خلک ډاډمن وي او ډېرې خبرې کوي.

د سپیډ او کوکاین خطرونه

د سپیډ او کوکاینو استعمال ښايي د سختې بدني او دماغي ستړیا سبب شي. استعمال یې همداراز ښايي د سخت دماغي اعتیاد سبب شي.

قانون سازي

د سپیډ او کوکاینو ځان سره ساتل، خرڅول، اخیستل او واردول په قانون کې منع دي.

د خطرونو محدودول

د مخدره موادو په استعمال کې تل خطرونه شامل وي. دا خبره د سپیډ او کوکاین په شمول د ټولو مخدره موادو لپاره ریښتیا ده. که تاسو د خطرونو سره مخ کېدل نه غواړئ، نو تاسو لپاره بهتره دا ده چې مخدره مواد استعمال نه کړئ. که بیا یې هم استعمالول غوره کړئ، نو کوښښ وکړئ چې خطرونه یې تر امکاني حده محدود کړئ.