Wanneer het gamegedrag van je kind uit de hand loopt, verval je makkelijk in discussies over hoeveel tijd je kind aan het gamen besteedt. Benoem je bezorgdheid, maar hou de communicatie met je kind open en positief.

Enkele tips:

  • Praat met je kind op het niveau van zijn of haar leeftijd.
  • Vermijd een welles-nietes-discussie over verslaving of over de hoeveelheid tijd die aan gamen besteed wordt, maar praat over verantwoordelijkheden (studies, taken thuis, …).
  • Wijs op wat er fout gaat en bespreek samen hoe je dit wil oplossen. Zoek naar hoe meer tijd ingebouwd kan worden voor andere activiteiten dan gamen.
  • Ga samen op zoek naar een alternatieve invulling van de vrije tijd: Welke activiteiten boeien of ontspannen je kind? Welke hobby’s en contacten werden verwaarloosd? Kunnen die terug opgenomen worden?
  • Maak samen een weekschema op en bekijk in combinatie met andere activiteiten (hobby’s, lichaamsbeweging, huiswerk, sociale contacten, familietijd en slaaptijd), wanneer en hoelang er gegamed kan worden. Streef naar een evenwicht tussen deze verschillende activiteiten.
  • Blijf je kind betrekken bij gezinsactiviteiten.
  • Hou contact, blijf praten over alles wat je kind interesseert of bezighoudt. Focus ook op andere dingen dan het gamen.
  • Blijf aandacht hebben voor dingen die wel goed lopen en geef regelmatig een complimentje of een schouderklop.

Soms is professionele hulp aangewezen

Professionele hulp kan helpen het gamegedrag te minderen, andere games te spelen of eventueel te stoppen (al dan niet tijdelijk). Het kan ook toelaten om achterliggende problemen aan te pakken (school, werk, zich niet goed in zijn vel voelen, eenzaamheid, gebrek aan sociale vaardigheden). Wil je weten waar je terecht kan voor professioneel advies of een gesprek. Neem anoniem contact met ons en we bezorgen je graag adressen.

Rebootkamp

Op Rebootkamp worden jongeren die risicovol of problematisch gamen, gestimuleerd om op een actieve, creatieve en reflectieve manier samen met leeftijdsgenoten op zoek te gaan naar alternatieve vrijetijdsbestedingen naast het gamen.

Ontdek hier alles over Rebootkampen.

Test jezelf

Is gamen gewoon een leuke hobby voor jou? Of dreigt het uit de hand te lopen? Doe de test en check of het gamen riskant wordt.

Game(L)over

Ga aan de slag met deze website, en krijg zicht op de zaken die jij als ouder kan doen wanneer het gamegedrag dreigt te ontsporen.