Over minderjarigen (min achttien jaar) is de wet heel duidelijk: bezit en gebruik van zowel cannabis als van andere illegale drugs zijn in alle omstandigheden verboden. Wanneer een minderjarige betrapt wordt met drugs, maakt de politie een proces-verbaal op en bezorgt dit aan het parket. Ook de ouders worden verwittigd.

Mogelijke beslissingen van het parket

Het parket beslist wat er met het dossier gebeurt. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • waarschuwingsoproeping;
  • bemiddeling;
  • seponering;
  • doorverwijzing naar de jeugdrechter.

En de minderjarige?

De minderjarige is niet verplicht om in te gaan op de voorstellen van het parket en kan er de voorkeur aan geven om zijn zaak door een jeugdrechter te laten beoordelen. Als het parket zelf tot vervolging wil overgaan, moet het dossier voldoende aanwijzingen van schuld bevatten.

De jeugdrechter

De maatregelen die een jeugdrechter kan opleggen aan minderjarigen die drugs gebruiken of bezitten, zijn erg uiteenlopend. Afhankelijk van de situatie en de omstandigheden kan de jongere onder andere:

  • een waarschuwing krijgen;
  • gemeenschapsdienst moeten uitvoeren;
  • een behandeling moeten volgen;
  • geplaatst worden in een pleeggezin of gesloten instelling

Drank, drugs of pillen op het werk? Goed gek

Affiche die sensibiliseert over de risico's van middelengebruik op het werk.