'Bingedrinken' of 'binge drinking' wil zeggen dat iemand tijdens één gelegenheid (een avondje uit, een etentje…) een grote hoeveelheid alcohol drinkt. Wie bingedrinkt wil niet zozeer van de alcohol te genieten, maar vooral snel in een dronken roes raken.

Comazuipen is een verwante term die wel eens opduikt als het over bingedrinken gaat. Het woord werd een paar jaar terug door de Nederlandse pers geïntroduceerd en wordt soms te pas en te onpas gebruikt. Vaak wordt het gelinkt aan jongeren die te veel drinken. Het lichaam van jongeren is veel gevoeliger voor de impact van alcohol. Daardoor kan veel drinken bij hen sneller fout lopen. Maar bingedrinken komt zeker niet alleen bij jongeren voor.

Voor bingedrinken geldt een wetenschappelijke norm:

  • Voor volwassen vrouwen betekent dat het consumeren van 4 of meer standaardglazen in een periode van 2 uur.
  • Bij volwassen mannen spreekt men van bingedrinken vanaf 6 of meer standaardglazen gedurende een periode van 2 uur.

Bingedrinken is niet zonder gevaren. Mogelijke onmiddellijke gevolgen van bingedrinken voor het lichaam:

  • je denkvermogen neemt af
  • je loopt een grotere kans op black-outs en alcoholvergiftiging
  • acute schade aan alle organen die rechtstreeks met de alcohol in aanraking komen (hersenen, lever, etcetera)
  • plotse stijging van de bloeddruk
  • hartaandoeningen en herseninfarct doordat het bloed minder goed stolt
  • nierfalen door uitdroging van het lichaam

Bingedrinking kan ook veel sociale gevolgen hebben. Bijvoorbeeld problemen op het werk, relatieproblemen, agressie. Ook de kans op dronken rijden en ongevallen neemt toe.

Alcohol en gezondheid

Wat zijn de risico's?

Alcohol brengt risico's met zich mee op korte en lange termijn. Bij alcoholmisbruik ontstaan zowel lichamelijke en geestelijke verslaving als tolerantie. Ook de ontwenning van alcohol kan risico's met zich meebrengen.

Alcohol. Hoeveel is te veel?

Folder voor volwassenen die de risico's van alcohol belicht en een inschatting toelaat van hoe riskant je eigen drinkgedrag is.