De werkcontext kan een belangrijke bijdrage leveren om werknemers met alcohol- of andere drugproblemen aan te zetten hun gedrag te veranderen. Wanneer wordt vastgesteld dat het functioneren van een werknemer lijdt onder middelengebruik, kan er gereageerd worden door hem of haar informatie te geven over het verslechterde werkgedrag. Maar ook door grenzen te stellen én een verbetering van het functioneren in het vooruitzicht stellen.

Het doel is dat de werknemer zijn functie kan behouden en dat de negatieve gevolgen van het middelenmisbruik voor de werkgever verminderden. Op die manier ontstaat een win-win-situatie voor alle betrokkenen.

De bedrijfsarts of een andere vertrouwensfiguur kan indien gewenst contact opnemen met externe hulpverleningsorganisaties.

VAD heeft heel wat publicaties uitgegeven die hierover meer duidelijkheid verschaffen. Voor werkgevers is er de website Qado, waar alles te vinden is voor een efficiënt preventief alcohol- en drugbeleid op maat.

Bezorgd om iemand?

Er duiken heel wat kopzorgen op als iemand waar je om geeft drank misbruikt. Maak jij je zorgen over je partner of je zoon of dochter? Of over je moeder of vader, broer of zus of een goede vriend? Het advies hieronder helpt je op weg.

Drank, drugs of pillen op het werk? Goed gek

Affiche die sensibiliseert over de risico's van middelengebruik op het werk.