Mogelijke signalen van druggebruik zijn:er bleek uitzien, vermoeidheid, veranderde eetlust, vermageren, heel kleine pupillen of juist heel wijde, een andere vriendenkring, slechtere schoolresultaten, geen interesse meer in hobby's, werk, gezin of relaties, sterke stemmingswisselingen (agressief, depressief, uitgelaten), financiële problemen, ontwijkend gedrag,… Maar ook andere problemen of kopzorgen kunnen die signalen veroorzaken en dat maakt het moeilijk om zeker te zijn.

Zeker wanneer iemand maar af en toe gebruikt is het echt niet makkelijk om met zekerheid vast te stellen dat die persoon drugs gebruikt. En bij pubers is het nog moeilijker om dat uit hun gedragingen af te leiden. Veel van de opgesomde signalen zijn immers typisch voor de puberteit, een periode waarin er bij jongeren sowieso veel verandert en waarin ze zich vaak slecht voelen.

Wanneer wijzen veranderingen op druggebruik?

Het is vaak pas wanneer die signalen steeds vaker opduiken, wanneer ze ook blijven aanhouden of wanneer er veel verschillende signalen tegelijk zijn, dat de kans groot is dat het om druggebruik gaat. Je vragen en bezorgdheid uiten is alleszins belangrijk, om welk probleem het ook gaat.

Drugs worden naargelang hun effecten ingedeeld in drie groepen: ze kunnen oppeppen, verdoven of bewustzijnsveranderend werken (sommige drugs combineren twee van die drie effecten). Welk effect welke drug op iemands gedrag heeft, kan je nagaan in het Drugs ABC.

Bespreek de signalen die je opmerkt

Omdat het niet evident is te weten of bepaalde gedragingen een gevolg zijn van druggebruik of niet, is het belangrijk om veranderingen die je opmerkt aan te kaarten. Praat over je bezorgdheid. Zo laat je aanvoelen dat je de persoon in kwestie (bijvoorbeeld je kind of partner) niet uit het oog verliest.

Of iemand drugs gebruikt of niet, kan onderwerp worden van een welles-nietes-discussie. Maar dat iemand er niet goed uitziet, er bedrukt bijloopt of slechte resultaten behaalt, dat hoeft geen punt van discussie te zijn. Daarover praten lukt waarschijnlijk een stuk makkelijker.

Bezorgd om je kind, ouder, partner, broer, zus of vriend? Op deze pagina's vind je advies op jouw maat!

GRIP - Zelfzorg voor ouders, partners en kinderen

Nemen de zorgen om je kind, partner, moeder of vader alsmaar toe? GRIP biedt je houvast. Leer je sterktes kennen, verwerf inzicht, besef wie rondom jou een steun kan zijn.

Volledig zelf, gratis en anoniem.