De werkcontext kan een belangrijke bijdrage leveren om werknemers met alcohol- of andere drugproblemen aan te zetten hun gedrag te veranderen.

Wanneer wordt vastgesteld dat het functioneren van een werknemer lijdt onder middelengebruik, kan er gereageerd worden door hem of haar informatie te geven over het verslechterde werkgedrag. Maar ook door grenzen te stellen én een verbetering van het functioneren in het vooruitzicht stellen.

Het doel is dat de collega zijn functie kan behouden en dat de negatieve gevolgen van het middelenmisbruik voor de werkgever verminderden. Op die manier ontstaat een win-win-situatie voor alle betrokkenen.

De bedrijfsarts of een andere vertrouwensfiguur kan indien gewenst contact opnemen met externe hulpverleningsorganisaties.

VAD heeft heel wat publicaties uitgegeven die hierover meer duidelijkheid verschaffen. Voor werkgevers is er de website Qado, waar alles te vinden is voor een efficiënt preventief alcohol- en drugbeleid op maat.

Iemand steunen bij het stoppen met drank, drugs, pillen en gokken

Wil je iemand uit je omgeving - zoon, dochter, ouder, partner, broer, zus, vriend(in),…- helpen bij het stoppen met drank- of druggebruik? Deze folder biedt basisadvies en houvast.