Wanneer iemand een probleem heeft met alcohol of drugs (of medicatie, gokken,…) zijn er verschillende vormen van hulp mogelijk. Welke soort hulp aangewezen is, hangt onder andere af van hoe zwaar het probleem is, wat de persoon in kwestie ziet zitten en in welke hulp hij of zij gelooft, om welke drug het gaat en hoe de situatie van de persoon is (bijvoorbeeld heeft iemand een dak boven het hoofd, steun in de eigen omgeving,…).

Meestal wordt - voor de begeleiding start - in een eerste, verkennend gesprek bekeken welke vorm van hulp het meeste kans op slagen biedt.

Welke verschillende vormen van hulp bestaan er?

Huisarts: ook met vragen of problemen rond alcohol en andere drugs kan je bij je huisarts terecht. Sommige mensen vinden dit moeilijk omdat de huisarts hen goed kent. Maar dat kan ook net een voordeel zijn. Bovendien heeft een huisarts medisch beroepsgeheim.

 • Zelfhulp: er bestaan verschillende groepen van mensen die zelf een afhankelijkheid- of gokprobleem hebben gehad en wekelijks in groep samenkomen om elkaar steun te bieden. De Anonieme Alcoholisten is de bekendste zelfhulpgroep, maar zeker niet de enige. Zo is er bijvoorbeeld ook SOS Nuchterheid.
 • Hulp en zelfhulp via het internet: hierbij gaat het zowel om online zelfhulpprogramma's (waarbij de persoon zelf aan de slag gaat zonder tussenkomst van een hulpverlener) als om online begeleiding (waarbij er regelmatig contact is met een hulpverlener via e-mail of chat).
  In Vlaanderen kan men hiervoor terecht bij De Druglijn. We bieden naast verschillende online zelftesten ook een online zelfhulpprogramma voor cannabis- en cocaïnegebruik. Onlinehulp wordt ook geboden door Cannabishulp, Alcoholhulp, Drughulp (online zelfhulp en begeleiding) en Gokhulp (online zelfhulp).
 • Ambulante begeleiding: ambulant betekent dat men niet wordt opgenomen, maar een vaste begeleider of therapeut heeft in het centrum waar men regelmatig op gesprek gaat. In sommige van die centra kan ook een verslavingsarts geraadpleegd worden.
  Wanneer deze begeleiding niet intensief genoeg is, bieden bepaalde centra ook dagprogramma's aan. Daarbij volgt men in groep een bepaald programma tijdens bijvoorbeeld enkele (halve) dagen per week.
 • Residentiële begeleiding: is er een intensievere begeleiding nodig, dan kan iemand zich ook laten opnemen. Dan werkt men gedurende enkele weken tot maanden (of langer) elke dag aan het drugprobleem, zowel individueel als in groep. Naast therapie gericht op het druggebruik zijn er meestal nog andere activiteiten, zoals sport of creatieve therapie.
  Wanneer de opname stopt, is er nog een tijdlang nazorg mogelijk in het centrum eer iemand weer helemaal op eigen benen staat.
 • Juridisch advies: bij de juridische eerstelijnsbijstand kan je terecht voor een gratis eerste oriënterend juridisch advies. De bijstand wordt geboden op verschillende locaties en verschillende momenten dus je kijkt best eerst even online waar je op welk moment terecht kan in jouw buurt. Meestal worden de permanenties georganiseerd in Justitiehuizen, rechtbanken of OCMW's. Het advies wordt gegeven door een advocaat. Het gaat enkel om informatie en advies, je kan hier niet terecht voor onderzoek en behandeling van je dossier, advies in een ingewikkelde zaak of langdurige gesprekken.

De Druglijn beschikt over een uitgebreid bestand van hulpverleningscentra, niet alleen voor hulp aan mensen die gebruiken, maar ook voor ouders, partners en andere familieleden. En dat zowel voor zelfhulp als voor ambulante en residentiële hulp.

Op zoek naar een adres in jouw buurt? Contacteer ons.

Iemand steunen bij het stoppen met drank, drugs, pillen en gokken

Je zoon, dochter, ouder, partner, broer, zus of vriend(in) wil stoppen. Hoe kan jij daarin bijstaan? Deze brochure van De Druglijn biedt basisadvies en houvast.