Om een alcohol- of ander drugprobleem op te lossen moet de persoon zelf aan zijn of haar probleem willen werken. Daarom is iemand verplichten om te stoppen of tegen zijn wil in laten opnemen voor een ontwenning allesbehalve vanzelfsprekend.

Er is wel een wet die de mogelijkheid tot gedwongen opname voorziet voor geesteszieke mensen die een gevaar zijn voor zichzelf en/of hun omgeving. Alcohol- of ander drugmisbruik valt strikt genomen niet onder deze definitie. Daarom wordt iemand met een alcohol- of drugprobleem eerder zelden gedwongen opgenomen.

Dat betekent echter niet dat het onmogelijk is. Iemand die gebruikt kan soms in een toestand terechtkomen waarbij een gedwongen opname toch aangewezen is (bijvoorbeeld doordat hij of zij psychotisch werd). Gedwongen opname is in zulke gevallen niet echt bedoeld voor de grondige aanpak van een verslavingsprobleem. Je kan het eerder zien als een noodmaatregel en een beschermingsmaatregel.

Twee procedures voor gedwongen opname

Er zijn twee procedures mogelijk om tot een gedwongen opname te komen. De spoedprocedure via de Procureur des Konings komt het meest voor, de gewone procedure via de vrederechter komt minder voor. Het is in beide gevallen wel de vrederechter die over de beschermingsmaatregel moet oordelen. Hij of zij bepaalt de uitspraak aan de hand van een recent medisch dossier.

Bij een spoedprocedure wordt de persoon onmiddellijk opgenomen, maar kan de vrederechter na tien dagen beslissen dat verdere opname niet meer nodig is.

Bij de gewone procedure heeft de vrederechter tien dagen de tijd om een uitspraak te doen, maar wordt de persoon bij een positief advies meteen veertig dagen in observatie genomen. Eventueel kan de vrederechter beslissen om deze periode te verlengen tot maximum twee jaar. Uiteraard heeft de persoon die opgenomen wordt het recht om zich te laten verdedigen door een advocaat.

GRIP - Zelfzorg voor ouders, partners en kinderen

Nemen de zorgen om je kind, partner, moeder of vader alsmaar toe? GRIP biedt je houvast. Leer je sterktes kennen, verwerf inzicht, besef wie rondom jou een steun kan zijn.

Volledig zelf, gratis en anoniem.