Als je moeder of vader afhankelijk is, heeft dat ongetwijfeld invloed op hoe jij omgaat met drank, drugs, pillen of gokken.

Het kan dat je die dingen haat en nooit gebruikt. Het kan ook zijn dat je zelf gokt of alcohol, drugs of pillen gebruikt. Toch wil dat niet zeggen dat je voorbestemd bent om er zelf ook mee in de problemen te komen. Een drank- of drugprobleem is niet zomaar erfelijk. Maar het kan wel. Je behoort dus tot een groep die er gevoeliger voor is.

Hoe komt dat?

Als alcohol of andere drugs thuis voor problemen zorgen, dan kan je daar ongelukkig of onzeker van worden. Om zich beter te voelen of conflicten te vermijden, gaan sommigen dan zelf ook alcohol of drugs gebruiken. Als je ouders drugs gebruiken, kan je dat als kind normaal gaan vinden en later die gewoonte onbewust overnemen. Het is soms moeilijk om geen drank, drugs of pillen te gebruiken als mensen rondom jou dat wel doen.

Zit het in je genen? Erfelijkheid speelt een rol, maar is niet allesbepalend. Of je later een drugprobleem krijgt, hangt af van heel veel dingen. Je omgeving en de manier waarop je met problemen omgaat zijn bijvoorbeeld ook van belang. Twijfel je zelf of je te veel drinkt of drugs gebruikt? Hier kan je het anoniem testen.

Er zijn ook veel factoren die het ontstaan van problemen voorkomen. Het is belangrijk dat je gevoelens niet opkropt, negatieve spanningen uitspreekt en leert omgaan met problemen. Leef je uit en zoek bijvoorbeeld een hobby waar je je goed bij voelt.

Niet alleen op vlak van drank en drugs, kan je problemen ervaren. Wie opgroeit met een ouder die alcohol of drugs misbruikt, heeft meer kans op negatieve gevoelens, angst of een gevoel van minderwaardigheid. Ze hebben soms het gevoel dat ze niet veel goed kunnen doen. Of ze willen net alles perfect doen. Vaak hebben ze bevestiging nodig van anderen. Als je problemen ervaart, praat erover met iemand die je vertrouwt of zoek hulp.

Als je partner gebruikt

Als kind van een ouder met een alcohol- en/of een drugprobleem, kan je ook een partner hebben die problematisch met middelen omgaat. Dat maakt de moeilijkheden alleen maar zwaarder. Misschien ga je hier mee om zoals je met het gebruik van je eigen ouder omgaat of omging. Misschien probeer je het probleem te verbergen of kruip je meer in een zorgende rol. Hoe dan ook: jij bent niet verantwoordelijk voor het gebruik van je partner, net zo min als je dat bent voor het gebruik van je ouder. Hier vind je meer tips over hoe je kan omgaan met een gebruikende partner.