30/08/2018

Erasmus+ partnership: curricula voor drughulplijnen beschikbaar

Het voorbijeanderhalf jaar werkte De DrugLijn met acht Europese partners aan SKEPDAH, een zogeheten ‘Strategisch Partnership’ binnen het Erasmus+ programma. Het project was erop gericht praktijkervaring uit te wisselen tussen drughulplijnen uit heel Europa en een vormingsinstituut. Concreet ging het daarbij over drie uitdagingen op het vlak van opleiding voor drughulplijnbeantwoorders en -medewerkers. In augustus 2018 werd SKEPDAH afgerond. Het leverde voor elke uitdaging een curriculum op dat input en houvast kan bieden voor praktijkgericht leren.

Uitwisselen van kennis en vaardigheden

De naam van het partnership SKEPDAH betekent voluit ‘Skills and Knowledge Exchange Project for Drug and Alcohol Helplines’. Uitwisseling stond in het hele verloop van het project centraal.

Via een bevraging door FESAT, het Europese netwerk van ‘druglijnen’, was vooraf bepaald welke topics als prioritaire noden ervaren werden. Dat bleken de volgende drie uitdagingen te zijn:

 • Omgaan met de emotionele belasting via het contact aan de lijn, en de kans op burn-out
 • Omgaan met vragen over NPS (Nieuwe Psychoactieve Stoffen)
 • Omgaan met middelengebruik en bijhorende psychische problemen

Over elk van deze topics ging een uitwisselingsmoment door. Medewerkers van elk van de projectpartners namen deel aan deze thematische meetings. Zo ging in het voorjaar nog een meeting door bij VAD, waar de 9 partners hun ervaringen, knelpunten, ideeën en nuttige strategieën deelden over het omgaan met ‘Co-occuring substance Use and Mental Health Issues’.

Expertise van onder uit

Tijdens, maar uiteraard ook voor en na de meetings, werd volop gewerkt aan curricula voor elk van de drie onderwerpen. Omdat de focus op ‘praktijkgericht leren’ lag, werd veel aandacht besteed aan het bepalen van specifieke leerdoelen. Per onderwerp werden 4 tot 8 leerdoelen gedefinieerd. Vervolgens werd per leerdoel een bundeling gemaakt van methodes, ‘good practices’ en relevante bronnen die kunnen helpen om de kennis en vaardigheden van medewerkers te versterken. Dit alles maakt dat de curricula niet zozeer een ‘state of the art’ overzicht bieden, maar wel een weerspiegeling zijn van wat de medewerkers van drughulplijnen in de dagdagelijkse praktijk als noden en mogelijke oplossingen ervaren.

Curricula gratis downloadbaar

Net voor de zomer ging de laatste SKEPDAH-meeting door in Cyprus. De focus lag daar volop op disseminatie: het samen verder bekendmaken van de resultaten van het project.

De curricula zijn beschikbaar onder zogeheten ‘Open License’. Ze kunnen gratis gedownload worden en de inhoud kan vrij gebruikt worden. Ze kunnen inspiratie leveren voor iedereen in de laagdrempelige zorg die aan vaardigheden en kennis over één van de drie onderwerpen wil werken.

Ga naar www.fesat.org voor meer informatie of download de curricula via onderstaande linken:

Eerdere nieuwsberichten

 • 29/06/2018
  Wedden op het WK: altijd prijs?!
 • 27/06/2018
  DrugLijn zoekt parttime (1/2) medewerker info- en advies-verstrekking
 • 01/03/2018
  Tweede editie Tournée Minérale was die van de bevestiging
 • 25/01/2018
  Al meer dan 62.000 deelnemers voor Tournée Minérale
 • 21/12/2017
  SKEPDAH – Een Europese uitwisseling van kennis en vaardigheden tussen drughulplijnen
 • 05/12/2017
  TOURNÉE MINÉRALE: Deelnemers drinken nog steeds minder alcohol
 • 27/07/2017
  Zelfhulpboekje verhoogt weerbaarheid ouders gebruikende kinderen
 • 25/07/2017
  Nieuw bekendmakingsmateriaal: ‘De DrugLijn maakt je wegwijs’
 • 14/06/2017
  8% meer én diversere vragen voor De DrugLijn in 2016
 • 17/05/2017
  Tournée Minérale: 8 op 10 deelnemers dronk geen druppel alcohol in februari
 • 14/03/2017
  VAD-Leerlingenbevraging 2015-2016: Alcoholgebruik daalt voor het eerst bij +16-jarigen
 • 01/03/2017
  Tournée Minérale: 122.000 Belgen staan stil bij alcoholgewoontes
 • 24/01/2017
  Al 50.000 Belgen drinken in februari geen alcohol!
 • 29/09/2016
  Alcohol en drugs in de sportclub, krijg er vat op met ‘Sportivos’
 • 17/08/2016
  DrugLijn-campagne: 89% van de jongeren gebruikt geen cannabis
 • 08/06/2016
  Tournée Minérale: een maand zonder alcohol
 • 19/05/2016
  Technische student? Ga voor de Cera Award!
 • 26/04/2016
  Uitgaansonderzoek 2015: Minder cannabis, meer xtc, gebruikers beter geïnformeerd over de risico’s
 • 04/02/2016
  Jongeren, alcohol, tabak en cannabis: na 16 remmen los
 • 22/12/2015
  Wetgeving alcoholverkoop aan jongeren te weinig nageleefd door cafés en detailhandel
 • 19/11/2015
  Gezond ouder worden en alcohol: hoe minder, hoe beter
 • 15/07/2015
  Begin niet te vroeg
 • 11/06/2015
  Quality Nights, de Michelinster van het veilig en gezond uitgaan