Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Drugs ABC » Lsd en tripmiddelen » Risico’s van lsd en tripmiddelen

Risico’s van lsd en tripmiddelen

Het grootste risico van lsd en andere tripmiddelen is een zogenaamde ‘bad trip’. Sommige tripmiddelen bevatten ook giftige stoffen.

Risico’s op korte termijn

Een bad trip door lsd

  • Inname van een te hoge dosis werkzame stof vormt het grootste risico. Dat kan het bewustzijn zo sterk beïnvloeden dat men nog amper beseft wat men ervaart. Het onderscheid tussen realiteit en de trip valt weg. Op het moment dat iemand de hallucinatie als de werkelijkheid gaat beschouwen, kunnen paniek- en angstgevoelens de kop opsteken: men beleeft dan een ‘bad trip’.
  • Een trip kan een emotioneel en psychisch behoorlijk indrukwekkende ervaring zijn. Bij psychisch kwetsbare mensen kan een psychose ontstaan. Mensen die met angstgevoelens en weinig ervaring aan een trip beginnen, kunnen de negatieve gevoelens uitvergroot zien worden waardoor zij in paniek raken en een bad trip beleven.
  • Afhankelijk van de werkingsduur van de hallucinogenen kan die vele uren duren. Men kan zeer onrustig, angstig of agressief worden. Die paniekreactie kan dan weer zorgen voor hartkloppingen of hyperventilatie.
  • Tripmiddelen werken in minuscuul kleine en moeilijk te doseren hoeveelheden. Een dosis lsd bijvoorbeeld, wordt in microgram uitgedrukt, dat is dus in miljoensten van een gram. Daarom is het ook moeilijk om het effect van een trip vooraf in te schatten. Het is ook de reden waarom mensen elkaar meestal aanraden om enkel te trippen als er een nuchtere persoon in de buurt is en met zeer kleine hoeveelheden te experimenteren. Zo kan een bad trip het best vermeden worden.
  • Tripmiddelen veranderen het beoordelingsvermogen. Daardoor kan een gevaarlijke situatie ontstaan, bijvoorbeeld wanneer iemand onder invloed een auto ervaart als een speelgoedautootje.
  • Wie planten gebruikt, kan zich misselijk voelen door giftige stoffen in de plant. En daardoor braken.
  • Er is ook risico op vergiftiging. Paddenstoelen zijn moeilijk te herkennen. Giftige paddenstoelen lijken vaak op niet-giftige.
  • Gebruik geen lsd of andere tripmiddelen als je zwanger wil worden, tijdens je zwangerschap of borstvoedingsperiode. Door de hallucinaties of een ‘bad trip’ kan er makkelijk iets gebeuren dat nadelig is voor de baby. Een ‘bad trip’ kan aangrijpend en vaak beangstigend zijn en zo een negatieve invloed hebben op de beleving van de zwangerschap.

Risico’s op lange termijn

  • Tripmiddelen kunnen panieksituaties en psychotische reacties veroorzaken. Voor instabiele, depressieve of angstige mensen of wie een psychotische aanleg heeft, houdt het gebruik extra risico’s in.
  • Bovendien kan een bad trip iemand gedurende lange tijd onrustig maken en angstgevoelens bezorgen. Het optreden van flashbacks kan dit nog eens versterken. Bij een flashback herbeleeft men de oorspronkelijke hallucinatie zonder opnieuw te gebruiken. Dit doet zich onverwacht en onaangekondigd voor en komt bijna altijd ongelegen. Een flashback duurt meestal maar een paar seconden, maar in zeldzame gevallen kan dat ook van een paar minuten tot een paar uur zijn. Zo’n flashback kan weken, maanden of zelfs jaren na de bad trip nog opduiken.

Hoe verslavend zijn lsd en tripmiddelen?

Mensen worden doorgaans niet lichamelijk of geestelijk verslaafd aan tripmiddelen. Dat geldt ook voor lsd-gebruik.

Dat komt doordat het lichaam snel tolerantie opbouwt voor lsd, het went met andere woorden zeer snel aan een dosis lsd. Na 24 uur is al een hogere dosis nodig voor hetzelfde effect. Maar als iemand blijft bijgebruiken, bereikt hij al na een paar dagen een limiet. Geen enkele dosis heeft daarna nog effect. Pas als een pauze van enkele dagen ingelast wordt, kan de persoon opnieuw een tripeffect ervaren.

Meer over lsd en tripmiddelen