Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Drugs ABC » Alcohol » Is het mogelijk dat er iets in mijn drankje werd gedaan?

Is het mogelijk dat er iets in mijn drankje werd gedaan?

Soms hoor je verhalen van mensen die – zonder dat ze het willen – iets in hun drank toegediend krijgen, zodat de kans bestaat dat er in verdoofde toestand misbruik van hen gemaakt wordt.

De Druglijn krijgt af en toe vragen van mensen die vermoeden dat er iets in hun drankje werd gedaan. Vaak voelen ze zich ontredderd, weten ze niet wat hen allemaal is overkomen en zijn ze bang dat ze er lichamelijk iets aan overhouden. Ook emotioneel en psychisch is de impact groot. De machteloosheid, het gevoel van controleverlies over eigen lichaam en geest kan zwaar wegen en werkt ondermijnend.

Wat doen bij een vermoeden?

Het kan gebeuren dat je merkt dat er ‘iets’ gebeurd is: je kan je niets meer herinneren van een bepaald deel van de nacht, je wordt ergens wakker zonder dat je exact weet hoe je daar geraakt bent. Of je hebt kneuzingen of blauwe plekken zonder te weten waarvan.

Misschien zijn er niet echt lichamelijke tekenen, maar heb je wel de indruk of het aanvoelen dat je verdoofd werd. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld droomfragmenten, zogenaamde flashbacks van wat gebeurd is, maar kunnen dit niet plaatsen. Vaak voelen ze bij deze beelden of dromen angst, zonder te weten waarom. De beelden kunnen onverwacht opduiken, tijdens tv kijken, autorijden,…

Is dit herkenbaar? Neem in zulke gevallen zo vlug mogelijk iemand in vertrouwen. Praat er over met iemand rondom jou die je vertrouwt (vrienden of familie). Dat is heel belangrijk om zo’n ingrijpende ervaring te verwerken.

Aarzel ook niet om naar de huisarts of gynaecoloog te gaan, of contact op te nemen met een dienst voor slachtofferhulp of met één van de zorgcentra na seksueel geweld.

Veel mensen die vermoeden slachtoffer te zijn geweest, zitten met veel vragen over wat er al dan niet in hun drankje werd gedaan. Het probleem daarbij is dat dit helaas zelden kan achterhaald worden. Misschien gaat het om stoffen die moeilijk opspoorbaar zijn of slechts heel kort terug te sporen zijn. Daarom is het ook belangrijk om zo snel mogelijk de stap naar hulp te zetten.

Maak je geen zorgen over hoe men jou gaat zien. Weet dat je vooral een slachtoffer bent en zelf nooit schuld hebt. Zelfs al heeft iemand die dit meemaakt een glas gedronken of misschien zelf met drugs geëxperimenteerd, je kiest er nooit voor om slachtoffer te worden.

Welke drugs kunnen ongemerkt aan je drankje toegevoegd worden?

Dit is een zeer moeilijk te beantwoorden vraag. Er doen verhalen de ronde over misbruik nadat iemand drugs zoals GHBKetamine,… kreeg toegediend. Bij onderzoeken worden er helaas zelden harde bewijzen gevonden. Naast illegale drugs, mag niet over het hoofd gezien dat het misschien om verdovende medicatie zou kunnen gaan. Jaren terug waren er bijvoorbeeld veel verhalen omtrent Rohypnol® en recenter ook nog over Valium® (Diazepam). Opnieuw wordt zulke medicatie helaas zelden opgespoord.

Dat neemt niet weg dat het belangrijk is om een onderzoek te laten uitvoeren. Hoe meer duidelijkheid er kan komen over wat er gebeurde, hoe helpender dit kan zijn om de verschrikkelijke ervaring te verwerken.

Tips om problemen te voorkomen

Er bestaan geen tips om het risico op problemen tot nul te herleiden. Het is altijd een goed idee om je drankje niet alleen achter te laten. Maar als je uitgaat, kan ook niet de bedoeling zijn om heel de tijd achterdochtig te moeten zijn.

Merk je dat iemand over je grenzen wil gaan, geef dit duidelijk aan. Betrek er eventueel omstaanders bij. Zie je dat iemand anders lastig gevallen wordt, laat dit niet zomaar gebeuren en grijp in. Weet je niet goed hoe dat aan te pakken? Denk dan aan de vijf A’s van de #WijGrijpenIn-campagne van Sensoa: Anderen betrekken, Afleiden, Afzonderen, Aanspreken, Aanwezig blijven.

Het is belangrijk om bij het uitgaan oog te hebben voor elkaar en om contact te houden. Loopt het mis en voelt iemand zich niet goed? Laat hem of haar nooit alleen, maar zoek hulp. Als je je zelf niet goed voelt, spreek iemand aan: een vriend of vriendin, barpersoneel, security of indien nodig gewoon omstaanders.