Sommige mensen geraken zo in de ban van kansspelen dat ze nog maar één manier zien om hun gokverslaving in de hand te houden: zichzelf de toegang laten verbieden tot de casino's, wedkantoren, speelautomatenhallen en vergunde Belgische online kansspelen. Dat kan geregeld worden via de Kansspelcommissie.

Op de site van de Kansspelcommissie vind je een formulier waarmee je een aanvraag kan indienen om je de toegang te laten ontzeggen tot casino's en speelautomatenhallen. Dit formulier moet opgestuurd worden, vergezeld van een kopie van je paspoort.

Daarnaast kan ook elke 'belanghebbende' (bijvoorbeeld een familielid) een verzoek tot toegangsverbod voor een persoon met een gokverslaving bij de Kansspelcommissie indienen. Het verzoek moet aan de Kansspelcommissie worden overgemaakt met een aangetekende postzending of een elektronisch aangetekende zending. Het moet worden gemotiveerd en een beschrijving bevatten van het probleem van gokverslaving.

De persoon voor wie het toegangsverbod wordt gevraagd, wordt dan door de Kansspelcommissie uitgenodigd om zijn verweermiddelen naar voor te brengen. Als de Kansspelcommissie tot de vaststelling komt dat er inderdaad sprake is van gokverslaving zal ze het toegangsverbod opleggen. Na verloop van een jaar kan de speler de Kansspelcommissie verzoeken om het toegangsverbod op te heffen.

Sinds 1 september 2013 worden mensen met een collectieve schuldenregeling automatisch uitgesloten uit de speelautomatenhallen, casino's en kansspelwebsites. Het zijn de griffies die de gegevens overmaken aan de Kansspelcommissie op een volledig geautomatiseerde manier.

Andere veelgestelde vragen

Test jezelf
Hoe riskant is mijn gokgedrag? Hoe staat het met mijn kennis over gokken?

Stoppen met drank, drugs, pillen of gokken

Stoppen met drank, drugs, pillen of gokken gaat zelden zonder slag of stoot. Het is een verhaal van wisselend succes, tegenslagen en overwinningen. Deze folder biedt basisadvies en houvast.