De wet sinds juni 2003: geen legalisering

Cannabis is een illegale drug. Daar heeft de drugwet van juni 2003 niets aan veranderd. Aan cannabisbezit en/of -gebruik kan altijd een straf vasthangen, zowel voor minderjarigen als voor meerderjarigen. Er is dus geen legalisering, wel een decriminalisering gebeurd: cannabisbezit en/of -gebruik door volwassenen krijgt de laagste vervolgingsprioriteit.

Cannabis is zonder meer verboden voor minderjarigen

Over minderjarigen (-18 jaar) is de wet heel duidelijk: de invoer, de productie, het bezit, het gebruik en de verkoop van zowel cannabis als van andere illegale drugs zijn in alle omstandigheden verboden. Wanneer een minderjarige betrapt wordt met drugs, maakt de politie een proces-verbaal op en bezorgt dit aan het parket. Ook de ouders worden op de hoogte gebracht.

Bij het parket wordt beslist wat er met het dossier gebeurt. Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • waarschuwingsoproeping;
 • bemiddelingsvoorstel;
 • seponering;
 • doorverwijzing naar de jeugdrechter.

De minderjarige is niet verplicht om in te gaan op de voorstellen van het parket en kan er de voorkeur aan geven om zijn zaak door een rechter te laten beoordelen. Als het parket zelf wil overgaan tot vervolging, moet het dossier voldoende aanwijzingen van schuld bevatten.

Een jeugdrechter kan heel uiteenlopende maatregelen opleggen aan minderjarigen die drugs gebruiken of bezitten. Afhankelijk van de situatie en de omstandigheden kan de jongere onder andere:

 • een waarschuwing krijgen;
 • gemeenschapsdienst moeten uitvoeren;
 • een behandeling moeten volgen;
 • geplaatst worden in een pleeggezin of gesloten instelling.

Meer info over cannabiswetgeving voor minderjarigen op de site van VAD.

Meerderjarigen: 'Laagste vervolgingsprioriteit'

Ook voor meerderjarigen is de invoer, productie, het bezit, het gebruik en de verkoop van zowel cannabis als van andere illegale drugs verboden. Aan het bezit van cannabis voor eigen gebruik kan echter de laagste vervolgingsprioriteit worden gegeven. Concreet wordt bezit voor persoonlijk gebruik - dit is maximum drie gram cannabis of de teelt van één vrouwelijke cannabisplant - dan niet vervolgd. In bepaalde steden, gemeenten of op bepaalde festivals kan je echter ook een onmiddellijke minnelijke schikking (OMS, een meteen te betalen bedrag) opgelegd krijgen, zelfs wanneer je minder dan een gebruikshoeveelheid op zak hebt. En wanneer er sprake is van verstoring van de openbare orde, verzwarende omstandigheden of bij indicatie van problematisch gebruik, komt er sowieso verdere vervolging.

De politie maakt bij vaststelling van bezit voor eigen gebruik wel een vereenvoudigd proces-verbaal op. Dat proces-verbaal bevat onder andere:

 • plaats en datum van de feiten;
 • aard van de feiten (type en hoeveelheid van het product);
 • volledige identiteit van de dader;
 • samenvatting van zijn versie van de feiten.

De politie zal de cannabis in beslag nemen.

Verzwarende omstandigheden voor meerderjarigen

Indien cannabisbezit gepaard gaat met verzwarende omstandigheden (bijvoorbeeld gebruik in aanwezigheid van minderjarigen), verstoring van de openbare orde (bijvoorbeeld bezit in de buurt van een school, halte van het openbaar vervoer, park of een andere plaats waar veel minderjarigen zijn), dan maakt de politie een gewoon proces-verbaal op. Dat proces-verbaal wordt doorgestuurd naar het parket.

Bij het parket kan de procureur verschillende maatregelen treffen:

 • seponering met waarschuwing van de politie en eventueel doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening;
 • minnelijke schikking;
 • pretoriaanse probatie;
 • bemiddeling in strafzaken;
 • doorverwijzing naar de correctionele rechtbank.

Lees op de VAD-site meer over de cannabiswetgeving voor meerderjarigen.

Geen cannabis in het verkeer

In het verkeer is er een nultolerantie wat druggebruik betreft. Sinds 1 oktober 2010 wordt er met speekseltesten gecontroleerd op cannabisgebruik in het verkeer.

Drugs en de wet. De meest gestelde vragen

Wat zegt de wet over illegale drugs? Is cannabis voor minderjarigen illegaal? En voor meerderjarigen? Mag de politie mij fouilleren? De antwoorden op deze en meer vragen, vind je in deze brochure.

Eigenlijk is het al een poosje scheef aan het lopen. Sinds vorig jaar kan school me echt gestolen worden. Ben toen meer en meer gaan spijbelen.

'Tessa' (16 jaar)

Lees meer

Meer over cannabis