Een ouder (of ander familielid of begeleider) die zijn of haar kind onder invloed of dronken van school, de sportclub, de jeugdbeweging,… komt halen, valt onder 'schuldig verzuim'. Het wetsartikel over schuldig verzuim is van toepassing op elk burger.

Zodra het voor een kind gevaarlijk is om door die bepaalde chauffeur vervoerd te worden, moet je als begeleider (leerkracht, leiding, sportmonitor,…) iets doen. Bijvoorbeeld de persoon die dronken is aanspreken met de duidelijke boodschap 'Je hebt teveel gedronken om nog te rijden, kan je iemand anders bellen of kan je kind met iemand anders meerijden'. Voor zo'n gesprek voorzie je best een collega als back-up om agressieve reacties te pareren. Als het echt de enige mogelijkheid is om het kind in veiligheid te brengen, kan de politie gecontacteerd worden. Dit niet als eerst te volgen weg, maar wel een stok achter de deur.

Het is goed om de chauffeur op een ander (nuchter) moment hierover aan te spreken. Blijft de situatie duren, dan kan je contact opnemen worden met het plaatselijk Vertrouwenscentrum Kindermishandeling omdat de persoon zijn kind aan gevaar blijft blootstellen. Zij kunnen advies geven over hoe hiermee om te gaan, wanneer de politie te bellen, welke stappen zij zelf kunnen zetten,…

Kortom, geef het kind niet mee aan een dronken bestuurder, aangezien jouw school of instelling aansprakelijk gesteld kan worden.

Heb je als school, jeugdbeweging, sportclub,… al een alcohol- en drugbeleid? Met een duidelijk beleid heb je meer rechten om in te grijpen. CGG-preventiemedewerkers voor alcohol en drugs kunnen helpen hier een invulling aan te geven.

Iemand steunen bij het stoppen met drank, drugs, pillen en gokken

Wil je iemand uit je omgeving - zoon, dochter, ouder, partner, broer, zus, vriend(in),…- helpen bij het stoppen met drank- of druggebruik? Deze folder biedt basisadvies en houvast.