Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Drugs ABC » Gokken » Wat is en wat doet de Kansspelcommissie?

Wat is en wat doet de Kansspelcommissie?

De Kansspelcommissie maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie en beslist over het verlenen van vergunningen aan de kansspelinrichtingen. Ze beheren ook EPIS, het toegangsverbod tot kansspelinrichtingen.

De Kansspelcommissie verleent vergunningen aan kansspelinrichtingen die aan de wet voldoen. Meer info over deze vergunningen vind je op de VAD-site.

Daarnaast verstrekt de commissie advies aan de regering en het parlement. Ze controleren ook de naleving van de regels.

EPIS: toegangsverbod tot kansspelinrichtingen

  • Je kunt je bij de de kansspelcommissie laten registreren voor een toegangsverbod. Dit gaat via het EPIS – het Excluded Persons Information System. Bij de kansspelinrichtingen waar je je moet laten registreren kom je dan op een zogeheten “zwarte lijst” terecht. De aanvraag voor zo’n toegangsverbod kan gebeuren door iedere belanghebbende, via de website van de Kansspelcommissie.
  • Bepaalde doelroepen hebben automatisch een toegangsverbod. Dit zijn onder andere politiefunctionarissen, magistraten, griffiers en notarissen. Ook personen met het statuut van de verlengde minderjarigheid, of mensen die op vraag van hun wettelijk vertegenwoordiger of raadsman onbekwaam zijn verklaard. Personen voor wie de aanvraag tot collectieve schuldenregeling toelaatbaar werd verklaard, worden ook de toegang geweigerd. Wie een rechtstreekse invloed kan hebben op het resultaat van een kansspel mag ook niet deelnemen. Sporters mogen bijvoorbeeld niet wedden op de wedstrijden van hun eigen competitie.

Brochures