Smartdrugs zijn producten met een roesopwekkend effect dat vergelijkbaar kan zijn aan dat van illegale drugs (dat wil zeggen opwekkend, kalmerend en/of bewustzijnveranderend). Smartdrugs worden gepromoot als een veilig, gezond en onschadelijke alternatief voor illegale drugs maar zijn dat zeker niet altijd.

Classificatie van smartdrugs

De term 'smartdrugs' is een containerbegrip. Het omvat een aantal verschillende categorie├źn van producten. Aan smart drinks en smart nutritients wordt een verbetering van de verstandelijke prestaties toegeschreven. Energy drinks hebben een oppeppend effect en ecodrugs zijn planten of paddenstoelen met een bewustzijnsveranderende werking. Smartproducten zijn dan weer een combinatie van ecodrugs met andere stoffen. Ten slotte worden nieuwe psychoactieve stoffen (NPS), waarvoor vaak nog geen wettelijk verbod geldt, soms ook als smartdrugs bestempeld.

Effecten en risico's

De term smartdrugs is een vlag die vele ladingen dekt. De effecten en risico's op een bondige wijze beschrijven is onmogelijk. Over het algemeen is er weinig onderzoek gedaan naar de effecten en risico's van smartdrugs. Vaak worden de risico's verkeerd ingeschat. De reden daarvoor is dat heel wat smartdrugs legaal verkrijgbaar zijn of illegaal zijn maar verkrijgbaar in smartshops in het buitenland of via internet of afgeleid zijn van natuurlijke producten. Zo ontstaat een vals gevoel van veiligheid. Tal van deze producten kunnen gezondheidsrisico's met zich meebrengen. De informatie die verschaft wordt over deze producten door zogenaamde smartshops is vaak onbetrouwbaar.

Drank, drugs of pillen op het werk? Goed gek

Affiche die sensibiliseert over de risico's van middelengebruik op het werk.