بنګ څه شی دي؟

"بنګ" ددې موادو بوټي او ددې بوټي څخه لاسته راوړو تولیداتو دواړو ته ویل کېږي. ددې تولیدات ماریجوانا او حشیش دي.

اثرات؟

د بنګو اثرات د دې د نوع، مقدار او د استعمال د طریقې له مخې توپیر کوي. شخصیت، توقعات او د استعمال شرایط پکې رول لوبوي.

خطرات

بنګ په لنډمهاله توګه او اوږدمهاله توګه خطرات لري. دا ښايي د اعتیاد سبب شي.

قانون سازي

بنګ غیر قانوني نشه يي مواد دي. هر هغه څوک چې بنګ ورسره وي یا یې استعمالوي ښايي تل جزايي شي. دا کم عمره کسانو او بالغانو دواړو باندې تطبیق کوي. پولیس ځینې وختونه د بالغانو (18 +) کومو سره چې په جیب کې لږه اندازه بنګ وي یا یې استعمالوي کمه سخته کوي.

د خطرونو محدودول؟

که تاسو د کوم خطر سره مخ کېدل نه غواړئ، نو بهترینه خبره دا ده چې مه یې استعمالوئ. لکه څنګه چې وویل شول، بنګ یقیناً چې منع دي. هغه کسان چې استعمالوي یې باید لاندې مشورې په نظر کې ونیسي: