داروهای خواب‌آور و مسکن‌ها مشمول چندین قانون و مقررات هستند. فقط می‌توان آنها را از داروخانه‌ها و با ارائه نسخه پزشک خریداری کرد.

البته گاهی این داروها به روش‌های غیر قانونی از طریق اینترنت هم عرضه می‌شود. در این صورت، هیچ کنترلی بر ترکیبات و مواد اولیه آنها وجود ندارد.

در صورت مصرف داروهای خواب‌آور یا آرام‌بخش، نمی‌توانید درست رانندگی کنید. پزشکی که این گونه داروها را تجویز می‌کند، باید بیمار را از این عوارض و هشدارهای مربوطه مطلع سازد.