بنزودیازپین‌ها شایع‌ترین داروهای خواب‌آور و آرام‌بخشی هستند که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

از بنزودیازپین‌ها نه تنها برای مشکلات خواب، بلکه برای تسکین استرس و اضطراب نیز استفاده می‌گردد. بنزودیازپین‌ها معمولاً در قالب قرص‌هایی‌ عرضه می‌گردند که باید آنها را همراه با آب مصرف کرد.