داروهای خواب‌آور و آرام‌بخش چیست؟

بنزودیازپین‌ها شایع‌ترین داروهای خواب‌آور و آرام‌بخشی هستند که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تأثیرات

بنزودیازپین‌ها دارای تأثیرات بی‌هوش کننده هستند. این تأثیر موجب می‌شود بهتر بخوابید و مشکلاتی مثل اضطراب، استرس و نگرانی را کاهش می‌دهد.

خطرات

هر دارویی دارای عوارض جانبی خاص خود است. به موازات استفاده طولانی و منظم، فرد ممکن است دچار عوارض جانبی نامطلوب گردد. افرادی که بنزودیازپین‌ها را به صورت منظم و متوالی مصرف می‌کنند، ممکن است بعد از چند هفته به این گونه داروها معتاد شوند.

قوانین مربوطه

داروهای خواب‌آور و مسکن‌ها مشمول چندین قانون و مقررات هستند. فقط می‌توان آنها را از داروخانه‌ها و با ارائه نسخه پزشک خریداری کرد.

نحوه کاهش خطرات؟

رهنمودهای زیر به کاهش خطرات داروهای خواب‌آور یا آرام‌بخش کمک می‌کنند.