Rilatine is een medicijn, maar wordt door sommigen als drug gebruikt.Het middel is bedoeld als medicijn dat artsen en (kinder)psychiaters kunnen voorschrijven na een grondig onderzoek naar ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder oftewel aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit) of ADD (Attention Deficit Disorder).

Gebruik als medicijn bij ADHD/ADD

Rilatine (methylfenidaat) is een nuttig middel als men het op de juiste manier gebruikt, dat wil zeggen na de diagnose AD(H)D. Wie Rilatine gebruikt is minder verstrooid, kan zich beter concentreren op activiteiten en heeft impulsieve reacties beter onder controle. Men wordt er rustiger van en de aandacht voor leerervaringen verhoogt.

Rilatine is echter geen 'leer- of prestatiepil', want het verandert niets aan iemands capaciteiten: men wordt er niet slimmer door en ook niet socialer! Men kan zich alleen wat beter concentreren en beheersen.

Opgelet: de hierboven beschreven effecten gelden enkel wanneer er een diagnose ADHD of ADD werd gesteld en als Rilatine in de voorgeschreven dosis gebruikt wordt. Bovendien wordt de medicatie best gecombineerd met psycho-educatie, gedragstherapie,... omdat het geen 'blijvende' gedragsverandering teweegbrengt, maar de symptomen van ADHD slechts 'tijdelijk' onderdrukt. Rilatine is dan een hulpmiddel om de andere onderdelen van de behandeling vlotter te laten verlopen. Omgekeerd is ook aangetoond dat, wanneer medicatie wordt gegeven in combinatie met gedragstherapie, de dosis van de medicatie lager gehouden kan worden.

Bij een normale dosis (zo laag mogelijk en bepaald door een ervaren arts die vertrouwd is met ADHD) zal men na enige tijd niet méér van het middel moeten gebruiken om eenzelfde effect te hebben. Er ontstaat dus geen gewenning en lichamelijk wordt men evenmin afhankelijk van Rilatine. Psychisch kan men er wel afhankelijk van worden. Dat is te merken wanneer iemand zich bijvoorbeeld onrustig of agressief begint te voelen wanneer hij of zij het pilletje niet genomen heeft.

Rilatine is niet het enige medicijn dat wordt voorgeschreven bij ADHD/ADD. Zo is er ook Concerta dat een langere werking heeft.

Gebruik als oppeppende drug.

Sommige mensen gebruiken Rilatine als een drug door het pilletje te pletten en vervolgens op te snuiven of in te spuiten. Rilatine krijgt hierdoor een met speed vergelijkbaar effect. Door de snelle verwerking van de stof in de hersenen heeft men er op die manier na enige tijd wel meer van nodig om eenzelfde effect te krijgen en wordt men er ook afhankelijk van. Wie het inspuit loopt bovendien risico op bloedklontering, infecties en permanente beschadiging van het longweefsel. Snuiven kan tot neusbloedingen en verzweringen leiden. In het slechtste geval tast het het weefsel in de neusholte aan.

Wie overmatig Rilatine gebruikt, weet vaak niet waaraan zich te verwachten. Sommige mensen worden onrustig, hebben paranoïde gedachten en komen in een echte psychose terecht. En als het werkelijk tegenvalt, krijgt de persoon stuiptrekkingen en raakt ten slotte in coma.Wie merkt dat iemand in zijn omgeving zich onwel voelt ten gevolge van overmatig gebruik van Rilatine, mag niet aarzelen om zo vlug mogelijk een arts te verwittigen of - nog beter - naar de spoedafdeling van een ziekenhuis te gaan.