Medicinale cannabis in zijn plantaardige vorm is in België niet toegelaten, tenzij in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Patiënten kunnen bij de apotheker dus geen cannabis op voorschrift krijgen. Wel kreeg in 2015 Sativex, een medicijn op basis van cannabis, een vergunning als medicijn. Onder bepaalde voorwaarden kan het voorgeschreven worden aan patiënten met MS.

Mogelijkheden van cannabis als medicijn

Uit onderzoek blijkt dat medicinale cannabis de klachten bij bepaalde aandoeningen kan verminderen:

  • pijn, spierkrampen en spiertrekkingen bij multiple sclerose (MS) of ruggenmergschade
  • misselijkheid, verminderde eetlust, vermagering en verzwakking bij kanker en aids
  • misselijkheid en braken als gevolg van medicatie of bestraling bij onder meer kanker en aids
  • chronische pijn
  • het syndroom van Gilles de la Tourette
  • glaucoom

Doordat een lage dosis medicinale cannabis meestal volstaat, komen bijwerkingen relatief weinig voor en leidt het gebruik normaal niet tot afhankelijkheid.

Bron: Bureau voor medicinale cannabis

Nederland: cannabis als pijnbestrijdingsmiddel sinds 2003

Sinds 2003 kunnen patiënten in Nederland op doktersvoorschrift cannabis krijgen als pijnbestrijdingsmiddel. Het gaat niet om 'gewone' cannabis uit een coffeeshop, maar om cannabis die specifiek omwille van zijn pijnstillende kwaliteiten gekweekt wordt.

België: nieuwe wetgeving

In juli 2001 verscheen een Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad dat bepaalde dat er klinische proeven uitgevoerd mochten worden met medicinale cannabis. Deze proeven moeten echter eerst gemeld worden en goedkeuring krijgen. Enkel artsen verbonden aan een universitair ziekenhuis of een erkende pijnkliniek mogen de klinische proeven uitvoeren.

Buiten het kader van klinische proeven is medicinale cannabis tot op vandaag niet verkrijgbaar in België, met uitzondering van Sativex. Dat medicijn is bedoeld voor Multiple Sclerose-patiënten die ernstige spasmen ervaren en is al in diverse Europese landen beschikbaar.

In 2015 maakte de Minister van Volksgezondheid werk van een nieuw Koninklijk Besluit. Dit maakt het mogelijk dat apothekers na doktersvoorschrift medicijnen afleveren die cannabinoïden bevatten. Het gaat louter om vergunde medicijnen zoals de Sativex spray.

Cannabis invoeren is verboden

Belgische patiënten kopen tot op vandaag soms cannabis in Nederland. Hiermee begeven ze zich juridisch op glad ijs.
Volgens de Belgische wet wordt niet elk cannabisbezit en/of -gebruik door meerderjarigen per definitie vervolgd. Maar de wet is wel duidelijk over het invoeren van cannabis. Dat is zondermeer verboden, zelfs met een doktersattest.

Meer over de wetgeving omtrent cannabis, lees je hier.

Cannabis. De meest gestelde vragen

Folder over cannabis

Test jezelf
Hoe riskant is mijn cannabisgebruik? Hoe staat het met mijn kennis over cannabis?