Cannabis roken met een waterpijp is niet minder schadelijk dan een joint. Net als blowen is het schadelijk voor de longen. Een waterpijp is dus zeker niet dé oplossing om problemen van de luchtwegen te voorkomen.

Minder hitte

Cannabis roken met een waterpijp lijkt minder schadelijk omdat de waterpijp de rook afkoelt. Daardoor ondervinden de longen minder schade van de hitte. Men ervaart de rook uit een waterpijp ook als milder.

Evenveel teer en andere schadelijke stoffen in de cannabisrook

Toch is een waterpijp roken slecht voor je longen. Het water filtert weliswaar een aantal schadelijke gassen uit de cannabisrook, maar slechts een zeer klein deel van de teer. De hoeveelheid teer en andere schadelijke stoffen in de rook die je inademt, vermindert eigenlijk niet.

Minder THC doet meer roken, dus meer teer

Een waterpijp filtert een deel van de THC uit de cannabisrook. Om hetzelfde effect te bereiken, moet je dus meer cannabis roken. Uiteraard betekent meer roken ook meer afzetting van teerdeeltjes in de longen, waardoor een eventueel minder schadelijk effect van de waterpijp (door de koelere rook) tenietgedaan wordt.

Cannabis en gezondheid

Wat zijn de risico's?

Cannabis heeft risico's op korte en lange termijn, en zowel op lichamelijk als geestelijk vlak.